Malarstwo niemieckie od klasycyzmu do symbolizmu

2 kwietnia – 20 maja 2012

Kurator: dr Piotr Łukaszewicz

Około 130 obrazów powstałych od drugiej połowy XVIII w. do początku XX w. pokazanych zostanie na tej wystawie. Wśród nich są dzieła tak wybitnych malarzy jak Wassily Kandinsky, Ludwig Richter i Ferdinand von Rayski i Joseph Anton Koch.
Wrocławska kolekcja malarstwa niemieckiego drugiej połowy XVIII i XIX w., jest obok zbiorów Muzeów Narodowych w Warszawie i w Poznaniu, jedną z największych w Polsce. „Historia jej tworzenia – rozpoczyna się w latach dwudziestych XIX w., kontynuowana
jest w następnym stuleciu, zostaje przerwana przez II wojnę światową, aby zyskać nowy początek na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku – wyjaśnia dyrektor Muzeum Mariusz Hermansdorfer. Obecny zbiór, poważnie uszczuplony i zmieniony w stosunku do gromadzonego przez naszych poprzedników, jest jego kontynuacją. Kontynuacją twórczą, bo w przeciwieństwie do wątków tematycznych, preferowanych przez niektórych dyrektorów i kustoszy niemieckich (pejzaże, sceny historyczne, portrety osobistości) głównym kryterium wyboru są walory artystyczne obrazów”.
Wystawa ma układ chronologiczno-problemowy i pokazuje najważniejsze kierunki stylowe począwszy od klasycyzmu, poprzez romantyzm, biedermeier, historyzm, realizm, impresjonizm i symbolizm i obejmuje różne niemieckie centra artystyczne: Monachium, Düsseldorf, Berlin, Drezno, Wiedeń, Karlsruhe i Weimar.  „Możemy pochwalić się wybitnymi dziełami najbardziej znanych niemieckich twórców – mówi Piotr Łukaszewicz kurator wystawy – pokazujemy nie tylko artystów niemieckich, ale też tych tworzących w Niemczech. Klasycyzm reprezentuje między innymi Joseph Anton Koch najwybitniejszy przedstawiciel niemieckiej kolonii artystycznej w Rzymie, twórca nowej koncepcji pejzażu heroicznego. Romantyzm niemiecki, który odegrał w historii sztuki wyjątkową rolę pokazany zostanie poprzez prace m.in. Ludwiga Richtera jednego z czołowych przedstawicieli późnego romantyzmu i Johana Christiana Dahla wybitnego norweskiego romantyka, zaprzyjaźnionego z Casparem Davidem Friedrichem, związanego z drezdeńską Akademią Sztuk Pięknych. Na wystawie można też będzie zobaczyć dzieła jednego z najciekawszych malarzy wiedeńskich XIX wieku, przedstawiciela biedermeieru Ferdinanda Georga Waldmüllera – pokazana zostanie jego praca „Adopcja” przedstawiająca ubogą matkę oddającą swego syna do bogatej rodziny. Spośród niemieckich malarzy-realistów na szczególną uwagę zasługuje Ferdinand von Rayski i jego płótno zatytułowane „Naganiacz” uznane za szczytowe osiągnięcie malarza, porównywane do prac Gustave’a Courbeta. Wrocławskie Muzeum Narodowe posiada w swoich zbiorach dzieła dwóch najwybitniejszych przedstawicieli niemieckiego impresjonizmu Lovisa Corintha i Maxa Slevogta, na przykładzie ich malarstwa można będzie zaobserwować charakterystyczne cechy niemieckiej odmiany tego stylu. Ekspozycję zakończą prace powstałe na początku XX wieku, wśród nich będzie wczesny obraz światowej sławy malarza Wassily’ego Kandinsky’ego zatytułowany „Wieczorem” – jedyny obraz tego artysty w polskich zbiorach.

print