Kwiat Europy. Wybrane dzieła malarstwa ze zbiorów własnych

12 sierpnia – 17 września 2006

Od 21 kwietnia do końca lipca w Wallraf-Richartz-Museum w Kolonii można było oglądać wystawę Die Blume Europas. Meisterwerke aus Nationalmuseum Breslau (Kwiat Europy. Arcydzieła z Muzeum Narodowego we Wrocławiu). Tę cieszącą się dużym powodzeniem ekspozycję, obejmującą najcenniejsze eksponaty ze zbiorów malarstwa europejskiego od XIV do początku XX wieku, Muzeum Narodowe we Wrocławiu prezentuje obecnie we własnych salach.

Z Galerii Sztuki XII–XVI w. zobaczyć można najciekawsze przykłady malarstwa ołtarzowego, wotywnego i epitafijnego (m.in. Święta Anna Samotrzecia z końca XIV w., Maria z Dzieciątkiem z ok. 1410 r, Veraikon z ok. 1450 r.). Wśród dzieł europejskiej sztuki nowożytnej na szczególną uwagę zasługują wybitne przykłady manieryzmu niderlandzkiego, reprezentowanego m.in. przez działającego na dworze Rudolfa II w Pradze Bartholomaeusa Sprangera (Chrzest Chrystusa, 1603). Ponadto ze zbiorów malarstwa XV–XVIII w. na wystawę wybrano dzieła malarstwa niemieckiego, austriackiego i śląskiego (wśród nich prace Georga Pencza, Tobiasa Fendta oraz Michaela L.L. Willmanna), obrazy mistrzów holenderskich, flamandzkich, francuskich i włoskich (m.in. Jana Baptiste’a Weenixa, Ossiasa Beerta Starszego, Antione’a Pesne, Antonia Cerneo).

Znaczną część wystawy stanowi XVIII- i XIX-wieczne malarstwo polskie.  Nie brakuje na wystawie przykładów polskiego romantyzmu (obrazy Piotra Michałowskiego i Jana Nepomucena Głowackiego), malarstwa historycznego (Jan Matejko), realizmu (Juliusz Kossak, Józef Szermentowski). Pokaz polskiego malarstwa zamykają dzieła malarzy okresu Młodej Polski, działających na przełomie XIX i XX w. (Aleksander Gierymski, Władysław Ślewiński, Jacek Malczewski, Olga Boznańska, Witold Wojtkiewicz).

Wydany przez stronę niemiecką obszerny i bogato ilustrowany katalog zawiera nie tylko komentarze i charakterystyki poszczególnych zespołów zbiorów, ale także rys historii wrocławskiego muzealnictwa, szkice na temat śląskiej sztuki średniowiecznej, malarstwa europejskiego z okresu XV – XVIII w., sztuki polskiej z XVII – XIX w.

Bartholomaeus Spranger, Chrzest Chrystusa, 1603, fot. Edmund Witecki

Witold Wojtkiewicz, Wezwanie, 1908, fot. Arkadiusz Podstawka

print