Księgarnia Muzealna poleca

„W zestawie taniej”! Przez kilka najbliższych dni Księgarnia Muzealna poleca pakiet książek w niższej cenie ➸

Muzealna poleca


W tym tygodniu są to dwie publikacje poświęcone malarstwu europejskiemu:

Beata Lejman, „Malarstwo Europy Środkowej XVI–XVIII w. Niemcy, Austria, Czechy Węgry Słowacja. Katalog Zbiorów”, Wrocław 2012
Bogato ilustrowany katalog prezentuje 158 obrazów, które zostały przez autorkę publikacji, dr Beatę Lejman, wpisane w panoramę malarstwa Europy Środkowej od XVI dp XVIII w. Publikacja zawiera nie tylko ilustracje z notkami, ale także opisy rozbudowane o informacje konserwatorskie, komentarze uwzględniające aktualny stan badań, a wszystko dopełnia rozbudowana bibliografia.
Dr Beata Lejman jest pracownikiem Działu Malarstwa Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w jej dorobku naukowym znajduje się wiele specjalistycznym publikacji, jest także współautorką i autorką licznych wystaw, na których prezentowane były także obrazy omawiane w przywołanym katalogu.

Piotr Łukaszewicz, „Malarstwo niemieckie. Od klasycyzmu do symbolizmu”, Wrocław 2012
Katalog obejmuje 358 obrazów malarzy pochodzących z terenów obszaru języka niemieckiego (Niemcy, Austria, Szwajcaria), w tym 298 dzieł twórców znanych z nazwiska (w 15 wypadkach po raz pierwszy określono autorstwo), działających od połowy XVIII w. do początku XX w. Omówienie dzieł twórców znanych z nazwiska poprzedza biografia malarza. Każda pozycja obok danych inwentarzowych zawiera krótki opis i glosę dotyczącą ikonografii i formy artystycznej dzieła, a także odnotowane wszystkie wzmianki w literaturze, do których udało się dotrzeć. Uwzględniono informacje na temat stanu zachowania i przeprowadzonych konserwacji, opartych na dostępnej dokumentacji. Większość pozycji zaopatrzono w barwne ilustracje.
Tekst wprowadzenia zawiera historię i charakterystykę wrocławskich zbiorów malarstwa niemieckiego XVIII–XIX w. oraz wykaz dawnych wrocławskich obrazów z tego zakresu przechowywanych obecnie w innych kolekcjach w kraju i za granicą. Obie te części dostępne są również w języku niemieckim. Tekst wprowadzenia ilustrują fotografie, po części archiwalne, najbardziej interesujących dzieł z dawnych wrocławskich kolekcji.
Korzystanie z katalogu ułatwiają, obok wykazu skrótów bibliograficznych i źródeł, indeksy: osób i postaci, nazw geograficznych oraz proweniencji.
Dr Piotr Łukaszewicz był kuratorem Galerii Sztuki XVI–XIX w. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Autor specjalizuje się w historii malarstwa polskiego XIX i XX w., sztuki niemieckiej (zwłaszcza śląskiej) tego czasu oraz w historii muzeów.

 

print