Konkurs „Wyrzeźbiony Wrocław”

Wyrzeźbiony Wrocław

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu związanego z wystawą „Wyrzeźbiony Wrocław” zwanego dalej „konkursem”, jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu z siedzibą przy placu Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, zwane dalej „Muzeum”.
 2. Konkurs trwać będzie w terminie od 20 października do 24 listopada 2019 na profilu Muzeum Narodowego we Wrocławiu na Facebooku ➸
 3. Konkurs polega na rozwiązaniu zagadek związanych z wrocławskimi i dolnośląskimi rzeźbami, zamieszczonych na profilu Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
 4. Zagadki będą udostępniane w każdą niedzielę trwania konkursu.
 5. Posty konkursowe z zagadkami będą publikowane w niedziele: 20 października, 27 października, 3 listopada, 10 listopada, 17 listopada, 24 listopada 2019 r., na profilu Muzeum Narodowego we Wrocławiu na Facebooku.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest polubienie profilu Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
 4. Uczestnicy konkursu wpisują pod zamieszczonym postem rozwiązanie zagadki. Wygrywa osoba, która prawidłowe rozwiązanie zamieści jako pierwsza.
 5. Każdy uczestnik publikując rozwiązanie zagadki konkursowej wyraża zgodę na:
  a) przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia zwycięzców;
  b) zweryfikowanie przez pracownika Muzeum swoich danych osobowych przy odbiorze nagrody.

Postanowienia dodatkowe

 1. Nazwisko zwycięzcy ogłoszone zostanie w pierwszy dzień roboczy po dniu, w którym opublikowany został post konkursowy z zagadką.
 2. Nagrodami w konkursie są jednorazowe bilety wstępu na wystawę „Wyrzeźbiony Wrocław”.
 3. Bilety mogą być wykorzystane do 29.12.2019, w godzinach otwarcia wystawy dla zwiedzających.
 4. Bilet nie upoważnia do wstępu na wydarzenia towarzyszące wystawie.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo usuwania postów i komentarzy, które w jakikolwiek sposób naruszają dobre imię Muzeum i/lub zawierają treści obraźliwe oraz niezgodne z ogólnie przyjętymi normami.
 6. Naruszenie niniejszego regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie oraz utratę prawa do otrzymania nagrody.
 7. Konkurs został ogłoszony w dniu 18 października 2019 r.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław. Udział w konkursie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie mnwr.pl.

 

print