Konkurs „Wakacje z muzealną książką” – rozwiązany

Z przyjemnością informujemy, że nagrodę w wakacyjnym konkursie książkowym wygrała
Pani Marta Hoffman.
Gratulujemy.

Wakacyjne zajęcia dla dzieci w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej ➸


 

Zapraszamy do wzięcia udziału w wakacyjnym konkursie, w którym co tydzień będzie można wygrać jedną z publikacji wydanych przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

Tym razem nagrodą będzie książka „Kredki w dłonie w Pawilonie. Wyzwanie artystyczne nie tylko dla dzieci”.

Zadanie konkursowe brzmi:
Wymień co najmniej trzy tytuły zajęć dla dzieci odbywających się w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej podczas wakacji.

Odpowiedź wyślij na adres konkurs@mnwr.pl.

Konkurs trwa od 19 lipca 2019 r. od godz. 12:00 do 21 lipca 2019 r. do godz. 24:00.
Ogłoszenie wyników nastąpi 22 lipca br. na naszej stronie internetowej.
 


 

Regulamin konkursu „Wakacje z muzealną książką”

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
 2. Konkurs będzie trwał od 19 lipca 2019 r. od godz. 12:00 do 21 lipca 2019 r. do godz. 24:00. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 lipca br. na stronie https://mnwr.pl/konkurs-wakacje-z-muzealna-ksiazka-2.
 3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, polegającego na poprawnym wymienieniu co najmniej trzech tytułów zajęć dla dzieci odbywających się w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej podczas wakacji.
 6. Odpowiedź na zadanie konkursowe oraz dane osobowe (imię i nazwisko, nr telefonu) należy wysłać na adres mailowy konkurs@mnwr.pl.
 7. Komisja Konkursowa wskaże 1 osobę, która jako pierwsza nadesłała poprawną odpowiedź na wskazany adres mailowy.
 8. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej mailowo, informacja pojawi się także na stronie https://mnwr.pl/konkurs-wakacje-z-muzealna-ksiazka-2.
 9. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z dwóch jego pracowników: p. Joannę Sochę i Paulinę Popiół.
 10. W konkursie przewidziano 1 nagrodę – książkę dla dzieci „Kredki w dłonie w Pawilonie. Wyzwanie artystyczne nie tylko dla dzieci”, o wartości 40 zł brutto.
 11. Nagroda nie podlega wymianie na wartość gotówkową lub inną nagrodę.
 12. Nagrodę będzie można odebrać osobiście w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.
 13. Osoby decydujące się na udział w konkursie oświadczają, że akceptują tym samym postanowienia niniejszego regulaminu.
 14. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie https://mnwr.pl/konkurs-wakacje-z-muzealna-ksiazka-2.
 15. Dane uczestników konkursu, podane przez nich zgodnie z Regulaminem, będą przetwarzane na zasadach przewidzianych prawem o ochronie danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w tym z wyłonieniem zwycięzców, ogłoszeniem wyników konkursu, przyznaniem i wydaniem im nagród. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator jako administrator danych osobowych przetwarzający dane w celach zarządzania akcjami promocyjnymi.
 16. Administrator przetrzymuje w bazie następujące dane Uczestnika:
  adres e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu.
 17. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych podanych przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem.
 18. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwa w konkursie.
 19. Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do kontroli tych danych i uprawnienia przewidziane prawem o ochronie danych osobowych.

 

print