Konkurs „Upoluj swoją muzealną książkę” – rozwiązany

Przeniesiono do archiwum (24.04.2019)
Z przyjemnością ogłaszamy listę osób, którym udało się zdobyć książki w naszym konkursie.

Zwycięzcami zostali:
Klaudia Malczyk,
Grażyna Głód,
Bernadetta Janik,
Anna Kułakowska,
Miłosława Tadeuszów,
Przemysław Wójcik.

Gratulujemy!

 


Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich przygotowaliśmy dla Was niespodziankę! Do zdobycia 6 muzealnych publikacji!

23 kwietnia przyjdź do Muzeum Narodowego we Wrocławiu i… dobrze się rozejrzyj!
Podążaj za słowami Umberta Eco: „Kto czyta książki, żyje podwójnie”. Wygrana będzie tuż obok 😉
O każdej pełnej godzinie będzie można zdobyć fascynującą książkę,
wystarczy tylko już od wejścia do Muzeum uważnie patrzeć wokół.
Konkurs trwa od godz. 11:00 do 16:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi 24 kwietnia br. na naszej stronie internetowej.
 


 

Regulamin konkursu „Upoluj swoją muzealną książkę”

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
 2. Konkurs będzie trwał 23 kwietnia br. od godz. 11:00 do godz. 16:00. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 kwietnia br. na stronie https://mnwr.pl/konkurs-upoluj-muzealna-ksiazke.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która zaakceptowała niniejszy regulamin.
 4. Uczestnik konkursu nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych powinien dostarczyć Organizatorowi zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna na udział w konkursie i odebranie nagrody.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów.
 6. Konkurs podzielony jest na 6 tur rozpoczynających się o pełnej godzinie, tj.: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 i 16:00.
 7. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, polegającego na odnalezieniu osoby oznaczonej hasłem konkursowym: „Kto czyta książki, żyje podwójnie”. Uczestnik konkursu, który jako pierwszy w danej turze odnajdzie osobę oznaczoną hasłem konkursowym: „Kto czyta książki, żyje podwójnie” otrzyma nagrodę.
 8. Nagrody, które nie zostały wydane w danej turze przechodzą do tury następnej.
 9. W czasie trwania konkursu jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
 10. Warunkiem otrzymania nagrody jest wypełnienie Protokołu odbioru nagrody.
 11. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu czuwa pracownik Muzeum Narodowego we Wrocławiu, p. Aleksandra Ziemlańska.
 12. W konkursie przewidziano 6 nagród – książki wydawnictwa Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
 13. Nagroda nie podlega wymianie na wartość gotówkową lub inną nagrodę.
 14. Nagrody będzie można odebrać osobiście w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.
 15. Osoby decydujące się na udział w konkursie oświadczają, że akceptują tym samym postanowienia niniejszego regulaminu.
 16. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie https://mnwr.pl/konkurs-upoluj-muzealna-ksiazke
 17. Dane uczestników konkursu, podane przez nich zgodnie z Regulaminem, będą przetwarzane na zasadach przewidzianych prawem o ochronie danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w tym z wyłonieniem zwycięzców, ogłoszeniem wyników konkursu, przyznaniem i wydaniem im nagród. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator jako administrator danych osobowych przetwarzający dane w celach zarządzania akcjami promocyjnymi.
 18. Administrator przetrzymuje w bazie następujące dane Uczestnika:
  adres e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu.
 19. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych podanych przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem.
 20. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwa w konkursie.
 21. Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do kontroli tych danych i uprawnienia przewidziane prawem o ochronie danych osobowych.

 

print