Konkurs „Ulubiony plakat 2021”

13 stycznia 2022

Rozstrzygnięcie konkursu ➸


Początek nowego roku jest świetną okazją, by zaprosić Państwa do zabawy, która polegać będzie na wyborze najlepszego plakatu wśród wszystkich zaprojektowanych do ubiegłorocznych ekspozycji Muzeum Narodowego we Wrocławiu wraz z Oddziałami. Jesteśmy bardzo ciekawi Państwa opinii!

Zapraszamy do polubienia najciekawszego Państwa zdaniem projektu udostępnionego na muzealnym profilu FB ➸
Prosimy o zostawienie krótkiego (maks. 3–4-zdaniowego) wpisu w komentarzu pod ulubionym plakatem uzasadniającego, dlaczego akurat ten konkretny projekt warto wyróżnić. Poniżej ich przegląd, na komentarze czekamy pod tym linkiem ➸

Najciekawsze komentarze zostaną nagrodzone – przygotowaliśmy wejściówki do Muzeum oraz gadżety muzealne. Na wpisy czekamy do środy 19 stycznia 2022, wyniki opublikowane zostaną w czwartek 20 stycznia na stronie internetowej i na profilu FB Muzeum.

Regulamin konkursu

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu z siedzibą przy placu Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, zwane dalej Organizatorem.
 2. Organizator przygotuje i przeprowadzi konkurs „Ulubiony plakat 2021”, zwany dalej Konkursem zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Konkurs trwa do 13 do 19 stycznia 2022, a polega na wybraniu ulubionego muzealnego plakatu poprzez polubienie go w poście na FB Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Oddziałów oraz uzasadnieniu wyboru w komentarzu o długości ok. 3–4 zdań.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest polubienie profilu Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
 4. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie polubienie swojego ulubionego plakatu oraz zamieszczenie uzasadnienia w komentarzu pod postem dotyczącym plakatów na profilu Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz oddziałach.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, członkowie Jury Konkursu oraz członkowie ich rodzin, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.
 6. Każdy uczestnik wyraża zgodę na:
  — przetwarzanie przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu swoich danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu oraz ogłoszenia zwycięzców,
  — zweryfikowanie przez pracownika Muzeum Narodowego we Wrocławiu danych osobowych w przypadku osobistego odbioru nagrody.

Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury, powołane przez Organizatora, w składzie:
  — Anna Kowalów, kierownik Działu Promocji i Komunikacji,
  — Paulina Popiół, specjalista ds. promocji i kontaktów z mediami, Dział Promocji i Komunikacji,
  — Sylwia Błachowicz, referent ds. promocji, Dział Promocji i Komunikacji,
  — Aleksandra Ziemlańska, specjalista ds. strony internetowej, Dział Promocji i Komunikacji.
  Wyniki zostaną ogłoszone w czwartek 20 stycznia 2022 na profilu FB Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz na stronie mnwr.pl.
 1. Nagrodami w Konkursie są bilety do Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów oraz gadżety MNWr.
 2. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub zwycięzca będzie je mógł odebrać osobiście w Gmachu Głównym MNWr po uprzednim ustaleniu terminu z Organizatorem.

Postanowienia końcowe

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo usuwania postów i komentarzy, które w jakikolwiek sposób naruszają dobre imię Muzeum i/lub zawierają treści obraźliwe oraz niezgodne z ogólnie przyjętymi normami.
 2. Naruszenie niniejszego regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz utratę prawa do otrzymania nagrody.
 3. Konkurs został ogłoszony w dniu 13 stycznia 2022.
 4. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Organizator.  Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych znajdują się na stronie Organizatora Muzeum Narodowe we Wrocławiu: mnwr.pl/Polityka prywatności.
 5. Dane osobowe podane przez uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji Konkursu oraz wszelkich działań informacyjnych, promocyjnych i archiwizacyjnych związanych z Konkursem.

■ Aktualności i fotorelacje ➸
 

print