Kolejny etap konserwacji obrazów Willmanna z Moczydlnicy Klasztornej zakończony!

11 czerwca 2021

Jednym z efektów wielkiego projektu wystawienniczego poświęconego sztuce malarskiej Michaela Willmanna, który zrealizowany został w latach 2019–2021 we Wrocławiu („Willmann. Opus magnum”) i w Warszawie („Willmann encore. Męczeństwa Apostołów” oraz „Willmann. Opus minor”), było podjęcie prac konserwatorskich przy zespole malowideł pochodzących z nieistniejącego już pałacu letniego opatów cysterskich w Moczydlnicy Klasztornej.

Na wystawie wrocławskiej pokazano po raz pierwszy po zakończonej konserwacji pięć z tych emblematycznych i pejzażowych obrazów, niezwykłych dzieł namalowanych przez Willmanna pod koniec życia farbami temperowymi na drewnianym podobraziu.

11 czerwca 2021 r. do Muzeum Narodowego we Wrocławiu dotarła kolejna ich partia. Tym razem było to sześć obrazów o tematyce biblijnej, alegorycznej i emblematycznej prezentujących: Nakarmienie Eliasza na pustyni, Zbiór manny przez Izraelitów, Oblubienica w cieniu Oblubieńca, Pejzaż nadrzeczny z matką i dzieckiem, Pejzaż z cysterskimi zakonnikami oraz najokazalszy z nich, o wymiarach 32,4 × 170 cm, z przedstawieniem Zwycięstwa Miłości Niebiańskiej nad Miłością Ziemską. W tym ostatnim szczególnie wybrzmiewają cechy typowe dla sztuki „śląskiego Apellesa”.

Fot. A. Podstawka, W. Rogowicz

Środki finansowe na wcześniejsze i obecnie zakończone prace konserwatorskie zabezpieczyła Dolnośląska Wojewódzka Konserwator Zabytków Barbara Nowak-Obelinda, prace zaś przeprowadził zespół konserwatorski Danuty Drabik-Wójtowicz i Ryszarda Wójtowicza. W ten sposób konsekwentnie realizowane są działania, które mają na celu uratowanie, a w przyszłości odtworzenie tych polichromowanych stropów. A cel tych poczynań był i pozostaje dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu niezmienny – Lubiąż, dawny klasztor cystersów, Muzeum Śląskiego Baroku im. Michaela Leopolda Willmanna.

■ Aktualności i fotorelacje ➸

 

print