Katarzyna Chierowska „W poszukiwaniu ducha plugin” z cyklu VOLCANICART BY PHOTELART

5 – 30 października 2015

Fotogramy, video oraz slajdy dokumentujące proces cyfrowego przekształcania zdjęć prezentujących fragmenty krajobrazów Grecji pokazane zostaną na tej wystawie. Jest to kolejna odsłona cyklu VOLCANICART realizowanego przez artystkę od kilkunastu lat w ramach programu Photelart.

Jest to projekt będący połączeniem dwóch moich pasji – geologii i fotografii – wyjaśnia Katarzyna Chierowska – od dziecka zbieram kamienie, interesuję się zagadnieniami związanymi z budową Ziemi. Natomiast fotografią zainteresowałam się w liceum, moim mistrzem i doradcą był znany wrocławski fotografik Zdzisław Holuka.

Inspiracją do powstania prac pokazanych na wystawie były górskie krajobrazy Grecji, a dokładnie Zatoki Korynckiej (okolice Teb). Uwagę artystki zwrócił wygasły wulkan, który nazwała „śpiąca królewną na smoku”. Filmując go, powiększając poszczególne jego fragmenty przy pomocy kamery odkryła, że przypominają one ruiny starożytnego miasta. Obróbka cyfrowa zdjęć przyniosła kolejne odkrycia. Na powiększonych fotografiach przedstawiających wulkaniczne skały można zobaczyć kształty przypominające owady, zwierzęta, rośliny, przedmioty codziennego użytku.  Na wystawie pokazane zostały kolejne fazy przekształcania pierwotnego obrazu przy pomocy komputera.

Obecnie, w epoce cyfrowej, moje poszukiwania dotyczą strefy wirtualnej, w której zachodzą różne procesy przekształceń obrazu cyfrowego, w zależności od używanego komputerowego programu plugin -wyjaśnia artystka. Fazy tego procesu staram się uchwycić właśnie poprzez poszukiwania ducha plugin. Dokumentację tych działań prezentuję podczas tej wystawy.

Katarzyna Chierowska (Katarzyna Chierowska-Andresaki), absolwentka wrocławskiej PWSSP, w latach 1974 – 1978 prowadziła działalność artystyczną w ramach duo Antosz & Andzia (Stanisław Antosz i Katarzyna Chierowska) według programu nazwanego przez nich Photelart. W swojej twórczości posługiwali się fotografią, filmem, video. Od 1978 r. Katarzyna Chierowska prowadzi indywidualną działalność w dziedzinach: malarstwa, szkła artystycznego, fotografii, filmu, video, performance’u, instalacji i wydarzeń multimedialnych. Kontynuując założenia Photelartu, wykorzystuje w swoich poszukiwaniach nowe cyfrowe media audiowizualne. Ma w dorobku wiele wystaw indywidualnych i udział w wielu ekspozycjach zbiorowych, krajowych i zagranicznych. Od 1986 r. mieszka i pracuje w Atenach oraz we Wrocławiu.

Sponsorem wernisażu jest restauracja VERONA

print