Józef Hałas Muzeum Narodowemu we Wrocławiu

od 26 maja do 20 czerwca 2004 roku

wernisaż 24 maja 2004, o godzinie 12.00

Wystawa zaprezentuje nową kolekcję dzieł autorstwa wybitnego malarza, nestora wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, prof.Józefa Hałasa- współtwórcy „Grupy X”, należącego także do „Szkoły Wrocławskiej”. Zbiór ten jest ubiegłorocznym i kolejnym zarazem darem artysty dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ekspozycję utworzy 11 obrazów olejnych z lat 1991-1998, 26 gwaszy oraz 9 rysunków, wśród nich także tych najnowszych, pochodzących z lat 2001- 2002.

Całość liczyć będzie 46 prac uświetniających muzealny zbiór dzieł Hałasa i wzbogacających wrocławską kolekcje o nowe, świeże wątki artystyczne.

W roku 2004 twórca obchodzi jubileusz 50-lecia pracy artystycznej. W tym czasie artysta, którego twórczość porównuje się niejednokrotnie ze sztuką Paula Klee, tworzył szczególne malarstwo, gdzie przemożną rolę odgrywanie materia – lecz duch, nie struktura organiczna – lecz promieniująca z niej aura. Mimo, iż bliski założeniom nurtu geometrycznego w sztuce, artysta pozostaje wierny tak bardzo jemu właściwej wrażliwości na barwę, „klimaty kolorystyczne” i szczególnie pojętą atmosferę pejzażu.

Fakt przekazania przez Józefa Hałasa swoich dzieł do kolekcji sztuki współczesnej Muzeum jest ogromnym dowodem zaufania, jakim artysta obdarzył wszystkich związanych z Muzeum Narodowym we Wrocławiu, a przede wszystkim ukłonem w stronę koneserów jego wyjątkowego malarstwa.

Józef Hałas, D-1, 1996
fot. Jerzy Buława

Józef Hałas, Ż + c, 1999
fot. Jerzy Buława

print