Joanna Wierusz – Rysunki

8 września – 3 października

Wernisaż wystawy 6 września o godz. 18.00

Wystawa Joanny Wierusz – Rysunki, w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, jest piętnastą indywidualną ekspozycją (siódmą w Polsce) artystki od 1962 roku zamieszkałej w Paryżu.

W Muzeum Narodowym we Wrocławiu jej prace prezentowane były już dwukrotnie, w 1991 i 1997 roku.

Joanna Wierusz studiowała w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, na Wydziale Konserwacji i na Wydziale Malarstwa. Uprawia malarstwo i rysunek, zajmuje się też konserwacją starych płócien. Prace artystki charakteryzują się zwięzłością formy, pewnym prowadzeniem ręki, przestrzennością kompozycji. Synteza jest naczelną jakością przemawiającą zarówno z dużych płócien, jak i z małych papierów.

Rysunki prezentowane w obecnej kolekcji są zbiorem o wyjątkowo osobistej wymowie. Zmetaforyzowana wypowiedź jest zapisem wewnętrznych zmagań artystki z chorobą; zapisuje procesy biologiczne, dając im postać znaków”. Tworzą szczególny kod labiryntów, kształtów trójgraniastych, kulistych, owalnych. Są to przedstawienia, w których przejawia się francuski racjonalizm – skupienie, koncentracja, oszczędność formy, w których jednakże pobrzmiewają echa niegdysiejszej pracowni Nachta – Samborskiego.

Joanna Wierusz,
Rysunek, 2003

Prace Joanny Wierusz znalazły swoje miejsce w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, muzeów okręgowych w Białymstoku i Suwałkach, jak również w prywatnych kolekcjach we Francji, Polsce, USA, Belgii, Szwecji, Kanadzie, Austrii i we Włoszech.

print