Jana Lebenstein. Kolekcja Muzeum Narodowego we Wrocławiu

od 6 października do 14 listopada 2004 roku

Wernisaż wystawy 4 października o godz. 18.00

Wrocławskie Muzeum może poszczycić się posiadaniem reprezentatywnej kolekcji dzieł Jana Lebensteina, liczącej 126 prac, ukazującej twórczość artysty od momentu debiutu do okresu dojrzałego.

Obszerny wybór prac można oglądać w Muzeum na stałej wystawie sztuki polskiej XX wieku, dokumentują one pełną wysiłku, wyrzeczeń, ale przede wszystkim oryginalnych osiągnięć drogę twórczą jednego z najwybitniejszych artystów polskich ubiegłego stulecia (M. Hermansdorfer).

Na przygotowywanej wystawie, zorganizowanej z okazji piątej rocznicy śmierci Jana Lebensteina, zobaczymy kilkadziesiąt obrazów olejnych i gwaszy z lat 1956-1978.

Wystawa jest promocją publikacji Wydawnictwa Hotel Sztuki „Jan Lebenstein. Rozmowy o sztuce własnej, o tradycji i współczesności” (T. I), „Jan Lebenstein i krytyka. Eseje, recenzje, wspomnienia” (T. II).

print