Inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu

19 października 2022

W Gmachu Głównym odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Historyczne wydarzenie, gdyż Rada ta, powołana na czteroletnią kadencję przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozpoczyna działalność w momencie, w którym Muzeum Narodowe we Wrocławiu jest już instytucją państwową, prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fot. Magdalena Lorek

W skład Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu weszli:

 • Anna Bober-Tubaj, dyrektorka Muzeum Ceramiki w Bolesławcu,
 • dr Dariusz Byczkowski, dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu,
 • Dominika Cebrat, dyrektorka Biura Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO Bank Polski S.A.,
 • Tytus Czartoryski, przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
 • Jacek Drejer, dyrektor Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i prezes Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich,
 • dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie,
 • Daniel Gibski, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
 • dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr, dyrektor Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • dr hab. Katarzyna Majbroda, prof. UWr, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr, wiceprezeska Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego,
 • Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski,
 • Jerzy Pietraszek, dyrektor Wydziału Kultury Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu,
 • Mateusz Powązka, przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Hanna Wróblewska, była dyrektorka Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie,
 • Anna Żabska, prezeska Zarządu „Zamku Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o.,
 • dr Maria Zwierz, Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Polsce.

Przewodniczącą Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu została dr hab. Katarzyna Majbroda, prof. UWr, zastępcą przewodniczącej – Jacek Drejer, a sekretarzem – Małgorzata Korżel-Kraśna z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

■ Aktualności i fotorelacje ➸

 

print