„Imprimatur…” – wystawa czasowa w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

27 października 2022

Dzięki uprzejmości Urszuli Bończuk-Dawidziuk, współkuratorki wystawy „Imprimatur. Drukarnia akademicka we Wrocławiu w latach 1726–1804” prezentowanej w Sali pod Filarem w gmachu głównym UWr, kustosze i kuratorzy z Muzeum Narodowego we Wrocławiu obejrzeli tę najnowszą ekspozycję.

Fot. Aleksandra Ziemlańska

Drukarnia akademicka działała w ramach uniwersytetu, jej pierwszym zwierzchnikiem od roku 1726 był Franciscus Hertzig – jezuita, kanclerz uniwersytetu i profesor teologii. Okres największej świetności oficyny przypadł na lata 30. XVIII w. – była wtedy największą drukarnią na terenie miasta, realizując zamówienia miejscowe i zagraniczne, publikując w pięciu językach: łacińskim, niemieckim, polskim, francuskim i włoskim.

Ciekawostkę ekspozycji jest to, że wystawa prezentowana jest Sali pod Filarem, która przez lata była siedzibą drukarni. W późniejszym okresie oficyna zajmowała także przylegającą od wschodu Salę im. Stefana Banacha. Wszystkie eksponowane druki pochodzą ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, wystawie zaś towarzyszy publikacja Drukarnia akademicka we Wrocławiu w latach 1726–1804 pod redakcją Urszuli Bończuk-Dawidziuk i Jarosława Suleji.

■ Aktualności i fotorelacje ➸

 

print