Francisco de Zurbarán „Chrystus przy kolumnie biczowania”, ok. 1661 [PJM]

Dzieło ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu prezentowane na wystawie stałej.

➸ Francisco de Zurbarán „Chrystus przy kolumnie biczowania”, ok. 1661

Autor: Francisco de Zurbarán
Tytuł dzieła: Chrystus przy kolumnie biczowania
Data powstania: ok. 1661
Technika: olej na płótnie
Wymiary: 182 na 126 centymetrów

W trzeciej swojej zapowiedzi męki i śmierci Chrystus mówi, że będzie też ubiczowany. Piłat skazał Jezusa wpierw na ubiczowanie. Przedstawienie Chrystusa przygotowanego do biczowania, przywiązanego do kolumny jest znacznie rzadsze w malarstwie nowożytnym niż przedstawienia okrutnego, zazwyczaj śmiertelnego, biczowania.

W malarstwie renesansu temat był malowany bardziej ze względu na możliwość wyobrażenia pięknego aktu mężczyzny niż ilustrację sceny z pasji Chrystusa. Przykładem może być obraz „Chrystus przy kolumnie” Donato Bramantego z około 1490 roku, ukazujący korpus niezniszczony jeszcze ranami. Pochylona postać w lewym profilu, stojącego nagiego Chrystusa wypełnia środkową płaszczyznę obrazu. Jasna karnacja aktu odbija się kontrastem od ciemnego, umbrowo-czarnego, jednolitego tła.
Ostre światło padające z góry, z lewej strony, modeluje kształty ciała i bardzo plastyczne fałdy białego perizonium oraz szarą, laserowaną umbrą tkaninę w lewym narożu obrazu – zapewne zdjętej szaty. Na niej znajduje się wiązka rózeg. Za Chrystusem, przy prawej krawędzi płótna widoczna jest szara, ucięta kolumna.

Obraz wyraża swoim niezwykłym nastrojem mistyczne przeżycia wiernego, który patrząc na cierpiącego Chrystusa, głębiej może odczuć także z Nim jego cierpienie.

■ Więcej opisów ➸

 


Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego      Kultura Dostępna

Dofinansowano w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna” – zadanie: „Muzeum jest dla wszystkich. Dostosowanie oferty edukacyjnej MNWr do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”

 

print