Edmund Witecki poprzez fotografie

23 września – 25 października 2015

Pokazanych zostanie kilkadziesiąt prac znanego wrocławskiego fotografika, który przez ponad 40 lat związany był zawodowo z Muzeum Narodowym we Wrocławiu.


Edmund Witecki w ciągu kilkudziesięciu lat swojej pracy osiągnął renomowaną pozycję jako fotograf – artysta oraz specjalista w dziedzinie fotograficznej dokumentacji dzieł sztuki. W latach 50. XX w. związał się z wrocławskim środowiskiem twórczym i pokazywał swoje prace na wystawach fotografii artystycznej. Od 1969 r. jest też członkiem Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Równolegle, już w 1956 r. swoją zawodową działalność w fotografii związał z Muzeum Narodowym we Wrocławiu (wówczas Muzeum Śląskim), gdzie z czasem aż do 2002 r. sprawował funkcję kierownika Pracowni Fotograficznej.

Na wystawie można będzie zobaczyć najwybitniejsze dzieła Edmunda Witeckiego – artysty fotografika a także jego zdjęcia dokumentujące zabytki znajdujące się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

  

Dokumentacja muzealna stwarza ambitnemu fotografowi pewien dylemat, ponieważ z zasady oczekuje się obiektywnego odwzorowania uwzględniającego walory obiektu określane przez historyków sztuki, natomiast fotograf wie, że każdy obiekt można też przedstawić bardziej kreatywnie, aby w większym stopniu pobudzał emocje, a nie tylko racjonalny respekt – wyjaśnia Adam Sobota, kurator wystawy. Edmund Witecki pokazał wielokrotnie, że możliwy jest satysfakcjonujący kompromis pomiędzy tymi rozwiązaniami, fotografując dzieła sztuki, które już same w sobie są kompleksowym zespołem wielorakich bodźców.

Wędrówka zawodowa Edmunda Witeckiego jest dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu w dwójnasób ważna – mówi dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dzięki niej docieramy do prawie samych początków wrocławskiej, powojennej, awangardowej fotografii artystycznej, ale stajemy się także świadkami historii naszej instytucji. Mało kto zdaje sobie bowiem sprawę, że wiedza na temat naszych zasobów artystycznych to nie tylko efekt tych już milionów widzów, którzy osobiście je podziwiali, ale mozolna, konsekwentna i przede wszystkim profesjonalna praca ich znakomitego dokumentatora. To Edmund Witecki wykonał setki tysięcy zdjęć muzealnych zabytków, które to upubliczniły potencjał i rangę naszej kolekcji.

print