Dialog wątków literackich i malarskich w sztuce

19.05, g. 15:00

Spacer tematyczny po wystawie „Impresje. Młodzi o sztuce dawnej”, prowadzenie: Sławomir Ortyl

Kluczem wędrówki po wystawie czasowej przygotowanej we współpracy z wrocławską młodzieżą będą teksty literackie. Przedstawione zostaną zarówno dzieła sztuki inspirowane tekstami literackimi, jak i utwory literackie inspirowane sztuką. Te wzajemne inspiracje – pisarzy i poetów dziełami plastycznymi oraz artystów utworami literackimi – są w naszej kulturze zjawiskiem trwałym. To, co nowe, a przez to warte bliższego poznania, to utwory młodych współtwórców wystawy, którzy w swoich wypowiedziach literackich pisanych wierszem i prozą inspirowali się dawnymi dziełami sztuki.

Spotkanie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, wstęp z biletem w cenie 3 zł, zapisy w tygodniu poprzedzającym spotkanie: edukacja@mnwr.pl lub 71 372 51 48 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00). Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print