Cybuch fajki Mickiewicza

Rok 2022 ogłoszony został w Polsce rokiem romantyzmu, gdyż dokładnie przed 200 laty został opublikowany w Wilnie zbiór poezji Adama Mickiewicza (1798–1851) Ballady i romanse.

W sobotę 26 listopada 2022 r. przypadła 167. rocznica śmierci wielkiego romantycznego poety. Z tej okazji Muzeum Narodowe we Wrocławiu przygotowało dla publiczności specjalny spacer tematyczny szlakiem mickiewiczowskim. Uczestnicy oprowadzania obejrzeli zabytki prezentowane na wystawie „Sztuka polska XVII–XIX w.”, poznając obrazy artystów nawiązujących w swych pracach do twórczości narodowego wieszcza oraz wydarzenia z życia poety. Publiczność miała okazję dokładniej przyjrzeć się dziełom takich malarzy jak Piotr Michałowski, Leon Kapliński, Juliusz Kossak, Jan Matejko, Wilhelm Leopolski, Józef Chełmoński czy Jacek Malczewski. Prace tych wybitnych artystów reprezentują charakterystyczne zjawisko dla sztuki XIX-wiecznej, jakim była korespondencja sztuk. W tym wypadku literatury (poezji) z malarstwem. Dzięki temu zwiedzający wrocławskie muzeum mogli spojrzeć na wyobrażone przez malarzy postaci literackie, m.in. Konrada Wallenroda i klucznika Gerwazego.

Punktem kulminacyjnym sobotniego spotkania była jednak prezentacja swoistej relikwii poety jaką jest cybuch jego fajki.

Fot. A. Podstawka, M. Skrabek

Niepozornie wyglądający patyk wydrążony w środku stanowił niegdyś zasadniczą cześć długiej fajki, którą palił Mickiewicz. W 1851 roku poeta podarował ją swojemu znajomemu Edwardowi Tadeuszowi Bielińskiemu (1795–1864), powstańcowi listopadowemu odznaczonemu za swe bohaterstwo Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

Fot. A. Podstawka

Warto wiedzieć, że Bieliński był także zdolnym inżynierem i brał udział w budowie słynnego Kanału Augustowskiego. Przyjaźnił się też z innym polskim poetą romantycznym – Wincentym Polem. Pamiątki po Edwardzie Tadeuszu Bielińskim zachowały się we Lwowie i to stamtąd trafiły po drugiej wojnie światowej do zbiorów dzisiejszego Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Michał A. Pieczka, adiunkt w Dziale Edukacji MNWr

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print