Bitwa pod Grunwaldem oczami twórców Panoramy Racławickiej

1 – 28 lutego 2010

Trzy monumentalne dzieła ukazujące bitwę pod Grunwaldem namalowane przez współautorów Panoramy Racławickiej: Jana Stykę, Wojciecha Kossaka, Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego można będzie oglądać w holu Muzeum Narodowego we Wrocławiu. To jedna z wystaw przygotowanych z okazji 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem i 25-lecia Panoramy Racławickiej we Wrocławiu.
Główną atrakcją tej ekspozycji będzie największy na świecie obraz przedstawiający bitwę pod Grunwaldem. Został namalowany w 1910 roku przez Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Ma wymiary 5 na 10 m², po raz pierwszy pokazywany był w specjalnym drewnianym pawilonie w Krakowie. Po wystawie płótno zwinięto a budynek rozebrano. Diorama na wiele lat zaginęła, w 1990 r. w magazynie Muzeum Historycznego we Lwowie odnalazł ją prof. Zdzisław Żygulski. Bitwa pod Grunwaldem Popiela i Rozwadowskiego oparta jest na obrazie Jana Matejki pod tym samym tytułem. Podobnie jak u Matejki pokazana jest końcowa faza bitwy. „Obraz należy oglądać od lewej ku prawej – pisze prof. Zdzisław Żygulski w publikacji „Sławne bitwy w sztuce” – po lewej wyobrażony jest król Jagiełło konno, ze świtą. (…) Na pierwszym planie polski żołnierz strzeże wziętych do niewoli krzyżackich żołnierzy. Na dalszych planach trwa jeszcze walka konnych, a pośrodku pokazany jest epizod z upadkiem i odzyskaniem głównej chorągwi Królestwa. Po prawej, w zbliżeniu, artyści pokazali pogrom braci zakonnych i śmierć wielkiego mistrza. Wielki mistrz próbuje się bronić przed atakiem polskiego rycerza, zapewne Zawiszy Czarnego, oraz przed dwoma piechurami. Obraz pokazywany jest w Polsce bardzo rzadko, we Wrocławiu zaprezentowany zostanie w holu Muzeum Narodowego na specjalnie wybudowanej konstrukcji. Oprócz niego można będzie zobaczyć jeden ze szkiców Styki do niezrealizowanej Panoramy „Grunwald”, która miała być udostępniona w krakowskim Barbakanie w 1910 r. i jedna z wersji obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” Wojciecha Kossaka z  Muzeum Warmii i Mazur w Olsztyna.

 Luty z Bitwą pod Grunwaldem- cykl wykładów towarzyszących wystawie

Obraz „Bitwa pod Grunwaldem”

sprowadziła do Polski

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych Zamek Książ

WSPÓŁORGANIZATORZY:

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

NARODOWE CENTRUM KULTURY

print