Biblioteka Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Obchodzony 8 maja Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek jest okazją do złożenia życzeń pracownikom Biblioteki Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Fot. Anna Kowalów

Biblioteka powstała w 1945 r. i jest biblioteką specjalistyczną o charakterze naukowym. Liczy ponad 100 tys. woluminów, najcenniejsze z nich to stare druki i rękopisy. Ma w swoim zasobie bogaty zbiór publikacji, szczególnie ukierunkowany na sztukę dawną, współczesną, rzemiosło artystyczne, dawną broń, numizmatykę i sfragistykę, sztukę książki, fotografię, historię, archeologię, etnografię i etnologię, teorię sztuki, muzealnictwo i muzeologię, ochronę i konserwację zabytków. Znajduje się tu także duża kolekcja wydawanych od XIX w. katalogów zbiorów muzealnych, katalogów wystaw i katalogów aukcyjnych.

Księgozbiór Biblioteki służy głównie pracownikom MNWr jako warsztat pracy do opracowania zbiorów muzealnych; w czytelni udostępniany jest także wszystkim muzealnikom, naukowcom, studentom oraz osobom pragnącym pogłębić wiedzę o sztuce. Zapraszamy!

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print