Bianka Starzycka „Dzień dobry”

Tekst inspirowany obrazem Alfreda Wierusza-Kowalskiego „Krowy na pastwisku” (ok. 1910) prezentowanym na wystawie „Impresje. Młodzi o sztuce dawnej”.

Fot. M. Śledzińska

„Krowy na pastwisku” Alfreda Wierusza Kowalskiego to obraz, który zupełnie zwyczajne zachwycił mnie możliwością snucia potencjalnych historii. Scena przedstawia trzy pasące się krowy, niedaleko za nimi widać drzewa.

Widok choć niepozorny sprowokował mnie do zastanowienia się, co dzieje się poza ramami, czego nie widać w tej sielankowej scenerii.

Spokojnie pasące się krowy mogą być przecież świadkiniami ludzkiego cierpienia, dramatycznej sceny miłosnej lub wręcz przeciwnie, najszczęśliwszego momentu w życiu.

Dołączyłam więc do tych niemych obserwatorek, zajętych swoimi sprawami i jakby ich oczyma wyobraziłam sobie scenkę zatytułowaną „Dzień dobry”.

Obraz i tekst prezentowane są na wystawie „Impresje. Młodzi o sztuce dawnej” w gmachu Muzeum Narodowego we Wrocławiu do 19 maja 2024 r. Zapraszamy.

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print