Albert Neisser (1855 – 1916). Kolekcjoner i mecenas sztuki

od 24 maja do 3 lipca 2005

W tym roku obchodzimy 150. rocznicę urodzin Alberta Neissera (1855-1916) – wybitnego niemieckiego dermatologa i wenerologa, profesora uniwersytetu we Wrocławiu, kierownika wrocławskiej Kliniki Dermatologii (od 1882).

Na wystawie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (zorganizowanej przy współpracy z Oddziałem Dolnośląskim Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego) przedstawiamy sylwetkę Neissera jako miłośnika sztuki. Zaprezentowana zostanie makieta oraz dokumentacja fotograficzna nieistniejącego już wrocławskiego domu małżeństwa Alberta i Toni Neisserów – stworzonego wg ich koncepcji, pierwszego w Niemczech budynku o secesyjnych wnętrzach.

Wypełniony dziełami sztuki dom zapisał Neisser miastu, które urządziło w nim w 1920 roku muzeum imienia obojga darczyńców, zlikwidowane przez władze hitlerowskie w 1934 roku.

Albert Neisser pozujący Fritzowi Erlerowi,1908
fot. ze zbiorów doktora Brocka, Steinhude

W ramach prezentacji pokazana zostanie także zachowana część kolekcji Neisserów: prace współczesnych im artystów (m.in. akwarele braci Fritza i Ericha Erlerów, ryciny i litografie Heinricha Vogelera, Hansa Meida, Alfreda Graetzera, rzeźby Ignatiusa Taschnera i Theodora von Gosena) oraz wyroby japońskie i chińskie z XVII – XIX wieku (ceramika, porcelana, laka). Ponieważ część zachowana stanowi tylko niewielki procent dawnych zbiorów, pokaz ten uzupełniają inne przykłady twórczości artystów, których prace Neisser gromadził (obrazy Oswalda Achenbacha, Jacques’a Emile’a Blanche’a, Hansa Thomy, rzeźby Constantina Meuniera i in.) oraz przykłady dawnego i współczesnego artystycznego rzemiosła europejskiego.

Wystawę uzupełni prezentowany w muzealnej kawiarni pokaz zabytków związanych z lecznictwem i medycyną na bazie zbiorów Działu Kultury Technicznej i Działu Ceramiki i Szkła Muzeum Narodowego.

print