Czwarta rocznica otwarcia wystawy „Metamorfozy Zamku Książ” oraz podpisanie umowy o dalszej współpracy między Muzeum Narodowym we Wrocławiu a Zamkiem Książ w Wałbrzychu


Sierpień 2019

Cztery barokowe obrazy będące własnością Muzeum Narodowego we Wrocławiu, a pochodzące z dawnej kolekcji rodu Hochberg von Pless, ozdobią apartamenty książęce Zamku Książ. To kolejna odsłona współpracy między Muzeum Narodowym we Wrocławiu a Zamkiem Książ w Wałbrzychu, zainicjowanej w 2015 r. otwarciem wystawy „Metamorfozy Zamku Książ”.

Udostępnione w tym roku dzieła prezentują dwie sceny z historii antycznej (Aleksandra Wielkiego jako mecenasa sztuki i pojedynek Horacjusza z Kuriacjuszem), starotestamentowy sąd Salomona, a także włoski krajobraz G.B. Castiglionego.Przed wojną należały do rodziny Hochberg von Pless, w 1942 r. trafiły do Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu, a po wojnie w 1945 r. przejęte zostały przez Referat Muzeów i Ochrony Zabytków miasta Wrocławia, skąd w 1948 r. przekazano je do zbiorów Muzeum Państwowego (od 1970 r. Narodowego) we Wrocławiu.

W tym roku Muzeum Narodowe we Wrocławiu i Zamek Książ podpisały umowę o kontynuacji współpracy na kolejne 4 lata. Tym samym wystawa „Metamorfozy Zamku Książ” obejmie już będzie blisko 60 dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w tym liczne obrazy z kolekcji Hochbergów, 4 barokowe portrety członków różnych gałęzi tego rodu oraz inne prace wytypowane do ozdobienia zamkowych wnętrz.

Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu:

„Kiedy w 2015 r. uznałem, że ta unikatowa w naszym kraju forma współpracy Muzeum Narodowego z prywatnym podmiotem gospodarczym, jakim jest spółka miejska Zamek Książ, rokuje spore nadzieje i możliwości dla obydwu stron tego przedsięwzięcia, to jednocześnie nie przypuszczałem, że to będzie historia pisana na lata. Dzisiaj mamy wspólnie świadomość tego, że ta decyzja sprzed czterech lat przyniosła obydwu stronom wymierne efekty. Nie ma bowiem w poczynaniach muzealników większej satysfakcji niż ta, która pozwala przywrócić do pierwotnego miejsca, do oryginalnego kontekstu i otoczenia ocalałe zabytki. W swoich poczynaniach jesteśmy konsekwentni. Uważamy, że ta wspaniała rezydencja zasługuje na to, by być wyposażoną w to, co szczęśliwie przetrwało wszelkie kataklizmy dziejowe i co dzisiaj znajduje się w bezpiecznych i otoczonych profesjonalną opieką zasobach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Stąd cieszy nas ta współpraca, która przede wszystkim ma przynieść radość tym wszystkim, którzy w imponującej liczbie i z takim zainteresowaniem odwiedzają oraz zwiedzają Zamek Książ. Wspólnym wysiłkiem Zamku Książ i Muzeum Narodowego we Wrocławiu cały czas pięknieje jedna z największych atrakcji turystycznych naszego regionu. Dowodem na to jest właśnie tych blisko 60 dzieł sztuki ze zbiorów wrocławskiego muzeum, które od tego momentu wzbogacają tę wspaniałą rezydencję”.

Anna Żabska, prezes Zamku Książ w Wałbrzychu:

„Piąty rok współpracy Zamku Książ w Wałbrzychu i Muzeum Narodowego we Wrocławiu rozpoczynamy od udostępnienia naszym gościom kolejnych  czterech obrazów z dawnej kolekcji Hochbergów. Dzięki temu odwiedziny w Książu staną się jeszcze atrakcyjniejsze. Udostępniamy w tym celu dwie dodatkowe  sale w skrzydle północnym drugiego piętra i cieszy nas fakt, że poza obrazami z kolekcji książęcej, które wracają do zamku, aranżacja obejmuje także elementy wyposażenia wnętrz”.

Beata Lejman, kuratorka wystawy „Metamorfozy Zamku Książ”:

Sypialnia, salon muzyczny i buduar księżnej małżonki Jana Henryka XI, najpotężniejszego z Hochbergów i jedynego Herzoga w rodzie, utrzymane są w efektownej kolorystyce przystającej do neorenesansowego skrzydła zamku. Apartamenty te ozdobiono obrazami pochodzącymi z Książa oraz europejskimi meblami z 1. poł. XIX w., a także ceramiką wałbrzyską z tutejszego Muzeum Porcelany. Zastosowanie w aranżacji dodatkowych elementów związanych z życiem codziennym arystokratów w XIX w. ma wprowadzać w klimat tamtej epoki. Ilustruje jednocześnie różnice mentalne i estetyczne dzielące konserwatywne pokolenie Jana Henryka XI od jego syna i synowej DaisyHochberg von Pless, reprezentujących już nowoczesność XX stulecia.

Malarz francuski, Aleksander Wielki jako mecenas sztuki oraz Pojedynek Horacjusza z Kuriacjuszem, XVII w.

Malarz niemiecki, Sąd Salomona, pocz. XVIII w.


Giovanni Benedetto Castiglione (1609–1664; pracownia), Pejzaż z pasterzami, 2. poł. XVII w.

Sponsorem konserwacji obrazów wypożyczonych w tym roku do Zamku Książ jest Kompania Piwowarska.


print