Odkrywanie Muzeum… po włosku /
Alla scoperta del museo… in italiano

27.04, g. 13:00

Oprowadzenie w języku włoskim po wystawie „Sztuka europejska XV–XX w. /
Visita alla galleria „L’arte europe XV–XX in italiano

Wstęp bezpłatny /
Ingresso gratuito

print