Kolejny etap przygotowań do wystawy „Rubens na Śląsku”

10 maja 2024

Bierutów i Żmigród i były celem kolejnego wyjazdu studyjnego w ramach przygotowań wystawy czasowej Muzeum Narodowego we Wrocławiu „Rubens na Śląsku”.

Tym razem pracownicy Muzeum odwiedzili kościół pomocniczy pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bierutowie oraz kościół parafialny pw. Trójcy Świętej w Żmigrodzie, do których wiodą kolejne ślady recepcji sztuki Petera Paula Rubensa na Śląsku.

Fot. Wojciech Rogowicz

Wiszący w zamknięciu nawy kościoła parafialnego w Żmigrodzie obraz przedstawiający Hołd Trzech Króli powstał w oparciu o rycinę Schelte Adamsz. Bolswerta, wykonaną w szkole graficznej Rubensa według wzorca i z polecenia flamandzkiego mistrza.

Jedna z owych wykonanych pod okiem Rubensa odbitek zachowała się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Tę i wiele innych wspaniałych rycin z kolekcji Działu Grafiki i Rysunku MNWr powstałych w warsztacie graficznym pracującym przy słynnym malarskim atelier Rubensa w Antwerpii będzie można obejrzeć w ramach przygotowywanej wystawy.

Już dziś zapraszamy – otwarcie 30 maja 2025! Prezentacja udostępniona zostanie zwiedzającym w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w 385. rocznicę śmierci Petera Paula Rubensa.

■ Aktualności i fotorelacje ➸

 

print