Gdzie dzisiaj znajdują się sztandarowe kreacje ekspresjonizmu niemieckiego?

Dzieła Hansa Makarta oraz Lovisa Corintha, dwóch wybitnych artystów tworzących na przełomie XIX i XX w., były punktem wyjścia wykładu o skomplikowanych dziejach dzieł sztuki pochodzących z dawnych muzealnych zbiorów wrocławskich.

Wykład dyrektora MNWr Piotra Oszczanowskiego wygłoszony został podczas konferencji w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Opowieść była poszukiwaniem odpowiedzi na pytania, gdzie dzisiaj znajdują się sztandarowe kreacje ekspresjonizmu niemieckiego, które uznano za tzw. sztukę wynaturzoną i kazano zniszczyć. Jak się okazuje, prace zostały tylko ukryte, a nie zniszczone przez dawnych wrocławskich muzealników.

Gdzie możemy podziwiać dawne wrocławskie prace Oskara Kokoschky i Emila Noldego? Co ostatnio pojawiło się na rynku antykwarycznym, a niewątpliwe było jeszcze w latach 30. zeszłego stulecia ozdobią wrocławskich galerii muzealnych?
Odpowiedzi na kilka z tych pytań znaleźć można w podpisach do zamieszczonych zdjęć archiwalnych pochodzących z archiwum dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Fotografie pochodzą z Gabinetu Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸

 

print