Zamawianie lekcji i warsztatów

Oferujemy dwa rodzaje zajęć: lekcje muzealne i warsztaty plastyczne prowadzone przez historyków sztuki, kulturoznawców i pedagogów.

Lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku i trwają 45 minut, prowadzone są w galeriach muzealnych oraz przy użyciu prezentacji multimedialnych. Mogą być zakończone zajęciami plastycznymi dla dzieci młodszych (do uzgodnienia).

Warsztaty plastyczne odbywają się od wtorku do piątku, trwają 1,5 godziny (45 minut w galeriach muzealnych i 45 minut działania plastyczne) i przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów na wybrany temat dla pozostałych grup wiekowych.

Lekcje odbywają się dla grup liczących nie więcej niż 30 osób (klasy będą dzielone na grupy), warsztaty – nie więcej niż 15 w grupie, po uprzednim uzgodnieniu terminu i tematu telefonicznie, mailowo lub osobiście.

Koszt lekcji muzealnej wynosi:

7 zł/os. za 1 godz. lekcyjną
➸ warsztaty plastyczne: 10 zł/os.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w grupach liczących minimum 10 osób i maximum 30 osób.

Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji:

Dział Edukacji
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
mnwr.pl

edukacja@mnwr.pl
tel. 71 372 51 48
w godzinach od 9.00 do 15.00

print