Zamawianie lekcji i warsztatów

Oferujemy dwa rodzaje zajęć: lekcje muzealne i warsztaty plastyczne prowadzone przez historyków sztuki, kulturoznawców i pedagogów.

Lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku i trwają 45 minut, prowadzone są w galeriach muzealnych oraz przy użyciu prezentacji multimedialnych. Mogą być zakończone zajęciami plastycznymi dla dzieci młodszych (do uzgodnienia).

Warsztaty plastyczne odbywają się od wtorku do piątku, trwają 1,5 godziny (45 minut w galeriach muzealnych i 45 minut działania plastyczne) i przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów na wybrany temat dla pozostałych grup wiekowych.

Lekcje odbywają się dla grup liczących nie więcej niż 30 osób, warsztaty – nie więcej niż 20, po uprzednim uzgodnieniu terminu i tematu telefonicznie, mailowo lub osobiście.

Koszt lekcji muzealnej wynosi:

➸ grupy przedszkolne: 3 zł/os. za 1 godz. lekcyjną
➸ szkoły: 4 zł/os. za 1 godz. lekcyjną
➸ warsztaty plastyczne: 7 zł/os.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w grupach liczących minimum 10 osób i maximum 30 osób.

W przypadku grupy liczącej mniej niż 10 osób pobierana jest opłata za lekcje i warsztaty jak za 10 osób.

„Szkoła w Mieście” – druk do pobrania dla nauczycieli ➸

W związku z przyznaniem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego puli osiemdziesięciu lekcji muzealnych na rok 2018 refundowanych przez Ministerstwo w ramach programu Kultura Dostępna, zgłaszamy możliwość skorzystania z tego programu przez grupy zorganizowane, szczególnie te, dla których ograniczenia finansowe stanowią istotną barierę w korzystaniu z oferty edukacyjnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Istnieje możliwość zamawiania darmowych lekcji muzealnych w ramach wspomnianego programu zarówno w gmachu głównym MNWr (tel. 71 372 51 48) jak i w dwóch oddziałach – Muzeum Etnograficznym (tel. 71 344 33 13) oraz Pawilonie Czterech Kopuł (tel. 71 712 71 81).

Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji:

Dział Edukacji
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
www.mnwr.pl

edukacja@mnwr.pl
tel. 71 372 51 48
w godzinach od 9.00 do 15.00

print