Zamawianie zdjęć obiektów

Udostępnianie zdjęć obiektów ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Kontakt

Anna Chodorska – specjalistka ds. handlowych
e-mail: anna.chodorska@mnwr.pl
tel. +48 71 372 51 50 w. 273

Zasady udostępniania zdjęć obiektów

Udostępnienie fotografii obiektów muzealnych do reprodukowania we wszelkiego rodzaju publikacjach, kopiowania oraz dla celów badań naukowych, a także udzielanie zgody na reprodukowanie wizerunków dzieł, filmowanie bądź kopiowanie obiektów, następuje na podstawie pisemnego zamówienia skierowanego do muzeum.

1. Zdjęcia udostępnia się na podstawie pisemnego zamówienia skierowanego do Dyrekcji MNWr e-mailem na adres sekretariat@mnwr.pl albo bezpośrednio do działu realizacji zamówień na adres marketing@mnwr.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby muzeum.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
plac Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław

Przykładowy formularz zamówienia ➸

2. Zamówienie powinno zawierać dane osoby zamawiającej: imię i nazwisko (nazwa firmy), adres, telefon kontaktowy (NIP w przypadku osób prawnych), nazwa zamawianego dzieła; autor, tytuł, nr inw., a także informacje gdzie ma być wykorzystane zdjęcie obiektu.

3. Zdjęcia obiektów nie będących własnością MNWr udostępniamy po uzyskaniu pisemnej zgody od ich właściciela.

print