Panorama Racławicka – więcej kontaktów

Wiktoria Filipiak-Marszalska
Kierownik Muzeum „Panorama Racławicka”
+48 71 344 16 61 wew. 137
wiktoria.marszalska@mnwr.pl

Marta Kulikowska
Kierownik Działu Rezerwacji
+48 501 59 88 32, 71 344 23 44
marta.kulikowska@mnwr.pl
biuro@panoramaraclawicka.pl

Izabela Trembalowicz-Chęć
Dział Edukacji
+48 71 372 51 48
izabela.trembalowicz-chec@mnwr.pl

dr Romuald Nowak (em.)
romuald.nowak@mnwr.pl

print