Praca

Oferty pracy

Muzeum Narodowe we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych

Osoba ta odpowiedzialna będzie m.in. za:
• prowadzenie postępowań przetargowych w pełnym zakresie,
  m.in. tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, istotnych postanowień umowy,
  ogłaszanie postępowań, korespondencja z wykonawcami, udział w komisjach przetargowych,
  ocenę formalną ofert, tworzenie wezwań do uzupełnień, wyjaśnień, wykluczeń, ogłaszanie wyników,
  podpisywanie umów, przygotowywanie wszelkich dokumentów wymaganych przepisami prawa
  oraz regulacjami wewnętrznymi,
• współpracę z komórkami merytorycznymi,
• tworzenie sprawozdań na potrzeby muzeum i instytucji zewnętrznych,
• tworzenie rocznego planu zamówień publicznych dot. wydatków powyżej i poniżej progu przetargowego
  oraz bieżącą jego aktualizację,
• nadzór nad zamówieniami i wydatkami powyżej i poniżej progu przetargowego

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz powiązanych aktów normatywnych,
• co najmniej 3–letnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu zamówień publicznych,
• umiejętność poprawnego formułowania pism,
• umiejętność komunikacji i pracy w zespole,
• kreatywność, samodzielność

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• wymiar 8/8

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV listownie na adres MNWr lub osobiście w zamkniętej kopercie z adnotacją „Rekrutacja” na portierni MNWr do dnia 29.10.2018 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych osobowych z dn. 29.08.97 (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2135).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Muzeum Narodowe we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. płac

Osoba ta odpowiedzialna będzie m.in. za:
• samodzielne naliczanie wynagrodzeń z osobowego i bezosobowego funduszu płac,
  naliczanie zasiłków ZUS, m.in.: chorobowych, macierzyńskich,
  opiekuńczych, świadczeń rehabilitacyjnych,
• wprowadzanie danych do systemu płacowego i do systemu Płatnik,
• dokonywanie rozliczeń i sporządzanie deklaracji w zakresie ZUS, PDOF I GUS,
• sporządzanie zaświadczeń i informacji dla pracowników,
• przygotowywanie dokumentacji emerytalno-rentowej (RP-7),
• prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej,
• sporządzanie informacji podatkowej PIT-11

Wymagania:
• minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
• preferowane wykształcenie min. średnie,
• dobra znajomość systemów kadrowo-płacowych,
• dobra znajomość programu Płatnik,
• dobra znajomość przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy
  oraz praw autorskich,
• znajomość MS Office,
• dokładność, sumienność, samodzielność i terminowość,
• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
• mile widziana znajomość zagadnień kadrowych oraz programu R2 płatnik

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• wymiar 8/8

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV listownie na adres MNWr lub osobiście w zamkniętej kopercie z adnotacją „Rekrutacja” na portierni MNWr do dnia 30.09.2018 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych osobowych z dn. 29.08.97 (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2135).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

print