Informacje szczegółowe

Kup bilet do PR

Jeden bilet, cztery muzea

Z biletem do Muzeum „Panorama Racławicka” zwiedzą Państwo bezpłatnie wystawy stałe Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Etnograficznego i Pawilonu Czterech Kopuł w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu biletu.

■ Regulamin systemu sprzedaży biletów online do Muzeum „Panorama Racławicka” ➸

Bilety można zakupić w dniu zwiedzania lub w przedsprzedaży (zawsze na określony seans). Do dyspozycji zwiedzających pozostają wszystkie wolne miejsca nie zarezerwowane dla grup. Na jeden seans wchodzi jednorazowo do 85 osób.
Przedsprzedaż rozpoczyna się z 7-dniowym wyprzedzeniem i trwa aż do dnia zwiedzania (do wyprzedania biletów). Istnieje możliwość kupna biletów z większym wyprzedzeniem (ew. zwrot zgodnie z regulaminem sprzedaży).

Seanse odbywają się co pół godziny. Czas rozpoczęcia seansu jest oznaczony na bilecie wraz z datą, ceną i określeniem rodzaju biletu: N – normalny, U – ulgowy, R – rodzinny, S – specjalny, B – bezpłatny

Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów (informacje szczegółowe ➸)
Bilet rodzinny przysługuje 2 rodzicom lub opiekunom z dzieckiem lub dziećmi w wieku 7–18 lat (cena od osoby)
Bilet specjalny przysługuje opiekunom grup szkolnych – 1 opiekun na 10 uczniów (informacje szczegółowe ➸)
Bilet bezpłatny przysługuje:
    ▷ dzieciom do lat 7
    ▷ pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
    ▷ osobom odznaczonym:
     — Orderem Orła Białego,
     — Orderem Wojennym Virtuti Militari,
     — Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej,
     — Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
    ▷ członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
    ▷ dziennikarzom (wymagana jest akredytacja z Działu Promocji i Komunikacji MNWr)
    ▷ członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA
    ▷ członkom Stowarzyszenia Przyjaciół MNWr (jedno wejście na rok kalendarzowy)
    ▷ posiadaczom Karty Polaka
    ▷ weteranom i weteranom poszkodowanym
    ▷ asystentom wspierającym osoby z niepełnosprawnością
    ▷ na podstawie indywidualnego zezwolenia Dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu
    (informacje szczegółowe ➸)

■ Grupy zorganizowane (od 11 osób)

Na wszystkie terminy konieczne są wcześniejsze rezerwacje dnia i godziny seansu.
Rezerwacji można dokonać:
▷ telefonicznie pod numerami: (+48) 501 59 88 32, 71 344 23 44, 71 344 16 61 (-62)
▷ osobiście w Dziale Rezerwacji Muzeum „Panorama Racławicka”
▷ przesyłając zamówienie pocztą na adres: Muzeum „Panorama Racławicka”, ul. J. E. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław
▷ zamawiając e-mailem pod adresem: biuro@panoramaraclawicka.pl

W zamówieniu należy podać:
▷ datę – kiedy chcemy zwiedzać Muzeum „Panorama Racławicka”
▷ przedział czasowy, w jakim ma być seans (godziny od–do)
▷ liczbę osób w grupie (maksymalną łącznie z opiekunami)
▷ dokładną nazwę i adres pocztowy (z kodem pocztowym) osoby lub instytucji, dla której zamawiamy bilety
▷ telefon, e-mail
▷ NIP
▷ imię i nazwisko osoby zamawiającej

Z Muzeum „Panorama Racławicka” zostanie wysłany na podany przez Państwa adres zawiadomienie o dokonanej rezerwacji biletów z terminem, godziną zwiedzania oraz określeniem liczby zarezerwowanych biletów. Dolną część pisma – ZOBOWIĄZANIE – należy odesłać na adres Muzeum „Panorama Racławicka”, potwierdzając w ten sposób przyjęcie rezerwacji.

Bilety wykupuje się w kasie Muzeum „Panorama Racławicka” w dniu zwiedzania, na pół godziny przed seansem. Płatne gotówką lub kartą płatniczą.

■ Istnieje możliwość zorganizowania zwiedzania Muzeum „Panorama Racławicka” po jego zamknięciu

Opcja taka jest możliwa dla grup liczących co najmniej 25 osób, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, z wcześniejszą płatnością do 7 dni przed seansem (cena 100 zł od osoby). Ustalenie takiego terminu możliwe jest pod nr telefonu (+48) 71 344 23 44.

 

print