Informacje szczegółowe

Kup bilet do PR

Jeden bilet, cztery muzea

Z biletem do Panoramy Racławickiej zwiedzą Państwo bezpłatnie wystawy stałe Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Etnograficznego i Pawilonu Czterech Kopuł w ciągu 3 miesięcy od daty seansu wydrukowanej na bilecie.

■ Regulamin systemu sprzedaży biletów online do Panoramy Racławickiej ➸

Bilety można zakupić w dniu zwiedzania lub w przedsprzedaży (zawsze na określony seans). Do dyspozycji zwiedzających pozostają wszystkie wolne miejsca nie zarezerwowane dla grup. Na jeden seans wchodzi jednorazowo do 85 osób.
Przedsprzedaż rozpoczyna się z 7-dniowym wyprzedzeniem i trwa aż do dnia zwiedzania (do wyprzedania biletów). Istnieje możliwość kupna biletów z większym wyprzedzeniem (ew. zwrot zgodnie z regulaminem sprzedaży).

Seanse odbywają się co pół godziny. Czas rozpoczęcia seansu jest oznaczony na bilecie wraz z datą, ceną i określeniem rodzaju biletu: N – normalny, U – ulgowy, R – rodzinny, S – specjalny, B – bezpłatny

Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów (informacje szczegółowe ➸)
Bilet rodzinny przysługuje 2 rodzicom lub opiekunom z dzieckiem lub dziećmi w wieku 7–15 lat (cena od osoby)
Bilet specjalny przysługuje opiekunom grup szkolnych – 1 opiekun na 10 uczniów (informacje szczegółowe ➸)
Bilet bezpłatny:
    ▷ dzieci do lat 7
    ▷ pracownicy muzeów
    ▷ członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
    (informacje szczegółowe ➸)

■ Grupy zorganizowane (od 11 osób)

Na wszystkie terminy konieczne są wcześniejsze rezerwacje dnia i godziny seansu.
Rezerwacji można dokonać:
▷ telefonicznie pod numerami: (+48) 501 59 88 32, 71 344 23 44, 71 343 36 39, 71 344 16 61/62 (wew. 113; 114; 116)
▷ osobiście w Dziale Akwizycji Panoramy Racławickiej
▷ przesyłając zamówienie pocztą na adres: Panorama Racławicka, ul. J. E. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław
▷ zamawiając e-mailem pod adresem: biuro@panoramaraclawicka.pl

W zamówieniu należy podać:
▷ datę – kiedy chcemy zwiedzać Panoramę Racławicką
▷ przedział czasowy, w jakim ma być seans (godziny od–do)
▷ liczbę osób w grupie (maksymalną łącznie z opiekunami)
▷ dokładną nazwę i adres pocztowy (z kodem pocztowym) osoby lub instytucji, dla której zamawiamy bilety
▷ telefon, e-mail
▷ NIP
▷ imię i nazwisko osoby zamawiającej

Panorama Racławicka wyśle na podany przez Państwa adres zawiadomienie o dokonanej rezerwacji biletów z terminem, godziną zwiedzania oraz określeniem liczby zarezerwowanych biletów. Dolną częścią pisma – ZOBOWIĄZANIE – należy odesłać na adres Panoramy, potwierdzając w ten sposób przyjęcie rezerwacji.

Bilety wykupuje się w kasie Panoramy Racławickiej w dniu zwiedzania, na pół godziny przed seansem. Płatne gotówką lub kartą płatniczą.

■ Istnieje możliwość zorganizowania zwiedzania Panoramy po jej zamknięciu

Opcja taka jest możliwa dla grup liczących co najmniej 25 osób, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, z wcześniejszą płatnością do 7 dni przed seansem (cena 100 zł od osoby). Ustalenie takiego terminu możliwe jest pod nr telefonu (+48) 71 344 23 44.

 

print