Twarzą w twarz
[zapowiedź wystawy czasowej]


26 lutego – 4 czerwca 2023

Kuratorki wystawy: Iwona D. Bigos, Małgorzata Micuła


Wystawa podejmuje temat ludzkiej twarzy jako najłatwiej rozpoznawalnego, najbardziej wyeksponowanego i tym samym najbardziej wrażliwego elementu ciała człowieka.

Jest to temat niezwykle aktualny w dobie rozwiniętej cyfryzacji, z rosnącą rolą sztucznej inteligencji w przestrzeni publicznej, w której twarz staje się najważniejszym nośnikiem identyfikacji osobniczej.

Ekspozycja będzie miała charakter krytycznego namysłu nad kondycją współczesności i zależności ludzi od technologii cyfrowych. Pokazane zostaną prace polskich i zagranicznych artystów, z których większość to twórcy aktywni i dobrze rozpoznani na światowej scenie artystycznej. Obok realizacji takich autorów jak Zach Blas, Omer Fast, Katarzyna Kozyra czy Krzysztof Wodiczko, znajdą się również prace Cindy Sherman oraz Gillian Wearing.

Wystawie towarzyszyć będzie katalog.

 

print