Wirtualne wycieczki w Pawilonie Czterech Kopuł

Dział Edukacji w Pawilonie Czterech Kopuł Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu zaprasza na wirtualne wycieczki po wystawach prezentowanych w Muzeum Sztuki Współczesnej.

Oferta edukacyjna – niebieska belka z okrągłą ilustracją po prawej

— Oprowadzanie online po wystawie kolekcji sztuki polskiej II poł. XX i XXI w.
Czas trwania: 90 minut  |  Grupa do 30 osób – koszt: 100 zł  |  Język: polski/angielski/audiodeskrypcja

Różnorodność i wielowątkowość – najważniejsze problemy artystyczne w sztuce polskiej ostatnich dziesięcioleci będą tematem oprowadzania online po wystawie stałej Pawilonu Czterech Kopuł. Wirtualna wędrówka przez przestrzenie Muzeum, w którym zgromadzono imponującą kolekcję dzieł sztuki polskiej drugiej połowy XX wieku i początku XXI wieku. Istnieje możliwość oprowadzania z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących.

— Oprowadzanie online po wystawie „Czas nasz – Unsere Zeit – Our Time”
Czas trwania: 60 minut  | Grupa do 30 osób – koszt: 100 zł  |  Język: polski/angielski/audiodeskrypcja

Prosto z dziedzińca Pawilonu Czterech Kopuł popłynie opowieść o słynnej instalacji Młyn piaskowy Günthera Ueckera, jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów niemieckich. Jakie skojarzenia wywołuje monotonnie kręcący się mechanizm, raz za razem tworzący i niszczący bruzdy w piasku? Poznamy również bogatą kolekcję dzieł Magdaleny Abakanowicz. Spotkanie będzie okazją do nakreślenia wątków interpretacyjnych i zaproszeniem do wspólnej kontemplacji. Istnieje możliwość oprowadzania z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących.

— Oprowadzanie online po wystawie czasowej „BYpass. Wystawa pandemiczna”
Czas trwania: 90 minut  | Grupa do 30 osób – koszt: 100 zł  |  Język: polski/angielski/audiodeskrypcja

Oprowadzanie po wystawie czasowej „BYpass. Wystawa pandemiczna” jest zaproszeniem do poznania dzieł z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu, na co dzień niedostępnych publiczności.

Istnieje możliwość oprowadzania z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących.

Spotkania online odbywają się na platformie Teams lub Zoom.
Wszelkich informacji udziela Dział Edukacji: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81

marzec–kwiecień 2021

 

print