Zieleń R Józefa Hałasa

Nadeszła wiosna, a wraz z nią – eksplozja zieleni!

Zieleń R z 1989 roku autorstwa Józefa Hałasa to obraz przedstawiający abstrakcyjny pejzaż. Kompozycja nie ukazuje realnego krajobrazu, a jego geometryczne, skonstruowane według opracowanego schematu wyobrażenie. Nieokiełznany świat natury został tutaj uporządkowany, zamknięty w wyznaczonych ramach. Artysta, rysując w równych odstępach pionowe i ukośne linie, nadał swojemu dziełu harmonię i swoisty, niemalże słyszalny rytm.
Główny nacisk został położony na kolorystykę, która choć niemal monochromatyczna, jest bardzo intensywna.

 

Twórczość Józefa Hałasa nosi znamiona malarstwa materii. Uwidacznia się to przede wszystkim w fakturze jego obrazów, którą tworzy grubo, grudkowato kładziona farba przypominająca w strukturze ziemię.

Barbara Przerwa, Dział Edukacji w Pawilonie Czterech Kopuł

■ Zoom na muzeum – zapraszamy do lektury innych tekstów ➸

 

print