Biennale Sztuki Mediów WRO 2019

CZYNNIK LUDZKI / HUMAN ASPECT
Wystawa jubileuszowa: 30-lecie Biennale WRO


15 maja – 28 lipca 2019 — Pawilon Czterech Kopuł
15 maja – 16 czerwca — Muzeum Narodowe we Wrocławiu (G
mach Główny)

Kurator wystawy i dyrektor artystyczny: Piotr Krajewski


Biennale w 30-lecie istnienia największego w Polsce przeglądu międzynarodowej sztuki współczesnej związanej z rozwojem narzędzi komunikacji, zapoczątkowanego Festiwalem Wizualnych Realizacji Okołomuzycznych w 1989, proponuje podejście krytyczne wobec procesów zachodzących w kulturze, komunikacji i społeczeństwie, umieszczając CZYNNIK LUDZKI w perspektywie potechnologicznej.

W ramach Biennale prezentowane są zarówno prace wybrane z ponad 1750 zgłoszeń, które nadeszły do WRO z całego świata, jak i zaproszone projekty specjalne, wspólnie opowiadając o złożoności współczesnych relacji człowieka i technologii, obrazujące zwrot w stronę człowieka jako inicjatora, odbiorcy, niekiedy ofiary tych przemian.

WRO współpracuje z Muzeum Narodowym we Wrocławiu od pierwszych edycji. Pawilon Czterech Kopuł to największa i centralna przestrzeń wystawiennicza Biennale, pełniąca rolę ekspozycji głównej.

Zagadnienia ze słownika współczesności (ale i archeologii) mediów: transhumanizm, sztuka cyfrowa, interaktywność, sztuczna inteligencja, emocje botów, video-art, live coding, komunikacja międzygatunkowa, środowiska cyfrowe, immersja – znajdują tu swe artystyczne rozwinięcia.

Wydarzenia odbywają się w Pawilonie Czterech Kopuł oraz Gmachu Głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie WRO Art Center ➸
Wydarzenia w Gmachu Głównym MNWr ➸
Wydarzenia w Pawilonie Czterech Kopuł ➸
Wernisaż wystawy – fotorelacja ➸

 

print