Z wałka

1.10, g. 14:00

Warsztaty dla rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu, spotkanie na wystawie czasowej „Warstwy. Maciej Kasperski”, prowadzenie: Agata Iżykowska-Uszczyk

Stożkowe naczynia zbudowanie z narastających nitek mogą nam przypominać antyczne budowle. Z uważnością przyjrzymy się pracom Macieja Kasperskiego. Poszukamy nawiązań do dawno stworzonych budynków. W części warsztatowej wykonamy własne prace o zbliżonej formie do tych poznanych na wystawie.

Spotkanie w Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu. Udział w zajęciach jest bezpłatny, bilet wstępu do muzeum w specjalnej cenie 1 zł. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: tel. 71 712 71 81 lub agata.izykowska@mnwr.pl.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

■ Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami ➸
■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print