Z wałka

1.10, g. 14:00

Warsztaty dla rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu, spotkanie na wystawie czasowej „Warstwy. Maciej Kasperski”, prowadzenie: Agata Iżykowska-Uszczyk

Stożkowe naczynia zbudowanie z narastających nitek mogą nam przypominać antyczne budowle. Z uważnością przyjrzymy się pracom Macieja Kasperskiego. Poszukamy nawiązań do dawno stworzonych budynków. W części warsztatowej wykonamy własne prace o zbliżonej formie do tych poznanych na wystawie.

Spotkanie w Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu, bilety specjalne w cenie 1 zł do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: tel. 71 712 71 81 lub agata.izykowska@mnwr.pl. Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu.

■ Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami ➸
■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print