Wymiary rzeźby [PJM]

8.06, g. 13:00

Integracyjne warsztaty sensoryczne w ramach cyklu „Ramię w ramię” z audiodeskrypcją oraz tłumaczeniem na polski język migowy
Prowadzenie: Barbara Przerwa, audiodeskrypcja: dr Agata Iżykowska-Uszczyk, tłumaczenie PJM: Elżbieta Resler

Kiedy pytamy o wymiary rzeźby, w pierwszej kolejności myślimy o jej rozmiarach: czy rzeźba jest wysoka, szeroka lub niewielka i cienka. Ale rzeźby mogą mieć też wymiar symboliczny, filozoficzny. W czasie spotkania omówimy dzieła Bożenny Biskupskiej, o których można powiedzieć, że są monumentalne, ażurowe, chropowate i intrygujące. W ramach warsztatów plastycznych zaprosimy uczestników do działań twórczych w glinie, tekturze, gałęziach i sznurze.

Spotkanie w Pawilonie Czterech Kopuł – zbiórka przy kasie, wstęp z biletem specjalnym w cenie 3 zł, zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00). Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu.

■ Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami ➸
■ O dziełach z kolekcji MNWr w PJM ➸
■ Audiodeskrypcja dzieł z kolekcji MNWr ➸
■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print