W rocznicę zakończenia II wojny światowej

75 lat temu zakończyła się II wojna światowa. W zbiorach Działu Fotografii Muzeum Narodowego we Wrocławiu znajduje się wiele prac odnoszących się do tego okresu.

„Do wyróżniających się autorskich realizacji, których tematem są wydarzenia II wojny światowej, należy zaliczyć cykle dotyczące powstania warszawskiego (Eugeniusz Haneman, Leonard Sempoliński), fotografie z obozu pracy w Breslau wykonane przez Zdenka Tmeja, czy opis życia okupacyjnego i powstania w Marsylii autorstwa Julii Pirotte. Wydarzenia końca wojny i dokumentację zniszczeń zawierają liczne prace Henryka Derczyńskiego, Krystyny Gorazdowskiej, Bronisława Kupca i Jindricha Marco”.
(Adam Sobota, Fotografia – katalog zbiorów, Wrocław 2007).

#gabinetfotografii_MNWr

#zoom_na_muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸

 

print