Sztorm Marii Dawskiej

W swojej twórczości Maria Dawska inspirowała się głównie naturą, a w szczególności potężnymi i groźnymi zjawiskami, które w niej zachodzą. Obserwacja żywiołu wody doprowadziła ją do stworzenia cykli takich jak m.in.: „Kompozycje oceaniczne”, „Kompozycje antarktyczne”, „Fauna”.

Jej malarstwo ma cechy sztuki informel, jest ekspresyjne, spontaniczne, a plamy barwne rozmieszczone są z dużą lekkością.
W obrazie Sztorm z 1956 roku abstrakcyjną kompozycję tworzą zgeometryzowane, nałożone na siebie warstwowo i przeplatające się dynamiczne formy.

Maria Dawska urodziła się w 1909 roku w miejscowości Tłumacz koło Stanisławowa. Związana była z krakowską ASP, Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwowie, a po 1945 roku wraz z mężem – również malarzem i grafikiem – Stanisławem Dawskim przeniosła się do Wrocławia. Wykładała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP), gdzie uzyskała tytuł profesora. Około roku 1970 znów zmieniła miejsce zamieszkania na Warszawę, gdzie zmarła w 1993 roku.

Sylwia Błachowicz, Dział Promocji i Komunikacji MNWr

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸

 

print