Rozstrzygnięcie konkursu Krytyki Artystycznej na tekst z wystawy „Willmann. Opus magnum”

25 sierpnia 2020 roku odbyły się obrady Jury Konkursu Krytyki Artystycznej, związanego z wystawą „Willmann. Opus magnum”, a ogłoszonego przez rektora ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu prof. Piotra Kielana oraz dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu prof. UW Piotra Oszczanowskiego.

Zadaniem uczestników konkursu było napisanie tekstu krytycznego (recenzji, eseju lub innej wybranej formy) z wystawy prezentowanej w Pawilonie Czterech Kopuł. Konkurs skierowany był do studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, a jego pomysłodawczynią była dr Agnieszka Kłos, wykładowczyni Krytyki Artystycznej na wydziale Malarstwa i Rzeźby wrocławskiej ASP. Współorganizatorem konkursu oprócz uczelni artystycznej oraz wrocławskiego Muzeum Narodowego była redakcja pisma „Format”.

Konkurs tekstów o Willmannie

Celem inicjatywy było upowszechnianie wiedzy o Michaelu Leopoldzie Willmannie i baroku w Europie Środkowej, a także aktywizacja młodych krytyków i odbiorców sztuki. Ważna dla organizatorów była także promocja studentów i absolwentów Akademii oraz promocja obu placówek na mapie wydarzeń edukacyjnych i artystycznych we Wrocławiu. Konkursowi towarzyszyła także idea propagowania krytyki artystycznej jako umiejętności przydatnej w rozwoju i budowaniu własnej kariery artystycznej adeptów Akademii.

Zgłoszonych zostało 45 prac, które oceniła Komisja Konkursowa w składzie:
przewodniczący – prof. Piotr Kielan (rektor ASP we Wrocławiu),
członkowie komisji – dr Barbara Banaś (MNWr), Anna Kowalów (MNWr), Andrzej Saj („Format”. Pismo artystyczne), dr Agnieszka Kłos (ASP we Wrocławiu).

Jurorzy przy ocenie nadesłanych prac kierowali się następującymi kryteriami: spełnieniem wymogów określonych Regulaminem, odniesieniem do wystawy lub/i dzieła Michaela Leopolda Willmanna, zgodnością warsztatu krytycznego z rzemiosłem, oryginalnością, estetyką i walorami krytycznymi (edukacyjnymi, publicystycznymi, artystycznymi) tekstu.
Po zapoznaniu się z pracami Komisja postanowiła nie przyznawać pierwszej nagrody. Przyznano trzy równorzędne nagrody oraz trzy wyróżnienia. Osoby nagrodzone otrzymają nagrody finansowe w wysokości 500 zł, osoby wyróżnione 300 zł. Dodatkowo jeden z nagrodzonych tekstów opublikowany zostanie w piśmie „Format”.

Równorzędne nagrody w wysokości 500 złotych otrzymują:

Julia Łowińska za tekst zatytułowany:
Niekończąca się opowieść o wędrówce Willmanna

Karolina Płanik za tekst zatytułowany:
Michael Willmann – ponadczasowy producent duchowy

Alicja Klich za tekst zatytułowany:
Willmann #zostałwmuzem
(oraz wyróżnienie w postaci publikacji w magazynie „Format”)

Wyróżnienia w postaci 300 złotych otrzymują:

Elżbieta Szwaba
Utracona harmonia

Alicja Lisowska
Krajobraz odbiciem postrzegania świata

Daria Kowalewska
Nad powierzchnią wody powstała światłość

Autorki nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają ponadto katalog towarzyszący wystawie (dar dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, a także kuratora wystawy, prof. UWr Piotra Oszczanowskiego).
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas finisażu wystawy „Willmann. Opus magnum” 4 października 2020 w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Zapraszamy do lektury tekstu Julii Łowińskiej Niekończąca się opowieść o wędrówce Willmanna

 

print