Regulamin zwiedzania Panoramy Racławickiej

Aneks z dnia 12 maja 2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną dodaje się do obowiązującego regulaminu zwiedzania Muzeum „Panorama Racławicka” Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu następujące zapisy:

 1. Muzeum dostępne jest dla zwiedzających codziennie w godz. 9:30–17:30, z wyjątkiem poniedziałków; pierwszy seans rozpoczyna się o godz. 10:00, ostatni o 17:00.
 2. Seanse odbywają się co pół godziny tylko w wersji polskiej. Urządzenia odsłuchowe zostały wyłączone z użytku. Dla widzów obcojęzycznych dostępne są teksty w wersji angielskiej i niemieckiej.
 3. Mała Rotunda jest nieczynna.
 4. Liczba osób odwiedzających Muzeum jest limitowana zgodnie z zaleceniami inspektoratu sanitarnego. Należy stosować się do zaleceń personelu obsługi w tym zakresie.
 5. W holu wejściowym może przebywać jednocześnie 35 osób z biletami na najbliższy seans, które zachowują między sobą odstęp 2 metrów. Przed kasą i kioskiem może stać tylko jeden klient (kolejna osoba czeka w odległości 2 metrów).
 6. Wejście do Muzeum możliwe jest tylko w maseczce zakrywającej nos i usta lub przyłbicy.
 7. Osoby bez rękawiczek po wejściu do Muzeum powinny zdezynfekować ręce.
 8. Wszystkim osobom wchodzącym do Muzeum mierzona jest temperatura. Temperatura powyżej 37,5°C jest podstawą do odmowy zgody na zwiedzanie Muzeum.
 9. Preferowany jest bezgotówkowy zakup biletów wstępu; bilety najlepiej nabyć online: bilety.mnwr.pl.
 10. Należy przemieszczać się wyznaczonymi traktami.
 11. Brak możliwości korzystania z tradycyjnej szatni z obsługą. Do dyspozycji zwiedzających przeznaczona została szatnia samoobsługowa przy wejściu do tunelu.
 12. Na seans na platformę wchodzi tylko 35 zwiedzających. Przed wejściem do tunelu widzowie ustawiają się w kolejce w odstępach co najmniej 2 metrów, zgodnie z wytyczonymi strefami (nie dotyczy osób z małymi dziećmi oraz opiekunów osób niepełnosprawnych).
 13. W tunelu widzowie zachowują 2-metrowe odstępy i starają się nie dotykać poręczy zarówno podczas wchodzenia, jak i schodzenia z platformy widokowej (nie dotyczy osób niepełnosprawnych).
 14. Na platformie widokowej widzowie przebywają w specjalnie wyznaczonych czterech strefach.
 15. Wyjście z Muzeum następuje bezpośrednio z tunelu przez drzwi awaryjne.

Schemat z regulaminem pandemicznym

 

print