Rassenhygiene – nowa praca Doroty Nieznalskiej

Co słychać u artystów Pawilonu Czterech Kopuł? Część twórców zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy!
Zapraszamy na cykl #wpracowniartysty. Dziś o nowym projekcie Doroty Nieznalskiej.

Rassenhygiene. Badania Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa SS, Rasse- und Siedlungshauptamt, RuSHA – (Wartheland) – nowy projekt Doroty Nieznalskiej jest w pewien sposób kontynuacją pracy, którą stanowi najnowszy nabytek na wystawie stałej w Pawilonie Czterech Kopuł Lebensborn e.V.

Dorota Nieznalska: Po agresji na Polskę 1 września 1939 r. i aneksji zachodniej części kraju eksperci do spraw rasy i osadnictwa z SS zajęli się mieszkańcami tych ziem oraz volksdeutschami przybyłymi tu z Europy Wschodniej. W ramach zaplanowanej przez Himmlera i jego współpracowników reorganizacji etnicznej przeprowadzono na szeroką skalę wypędzenia i przesiedlenia ludności, jak również badania rasowe. Objęły one wiele milionów ludzi, miały także decydujący wpływ na rozpoczęcie „ostatecznego rozwiązania”.

Do zadań urzędu należało przeprowadzanie badań rasowych oraz ocena wartości rasowej ludności populacji podbitych terytoriów w związku z niemiecką polityką germanizacyjną realizowaną na terenach okupowanych przez III Rzeszę. Szacuje się, że poprzez aktywność Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa SS, Rasse- und Siedlungshauptamt, (RuSHA) doszło do największej w dziejach Europy przymusowej wędrówki ludów.

Pierwszy etap projektu Rassenhygiene polegał na przeprowadzeniu obszernej kwerendy archiwalnych materiałów, głównie w oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej na terenie Polski, Instytutu Zachodniego i Archiwum Narodowego w Poznaniu odnoszących się do działalności RuSHA, w szczególności badań na terenie tzw. Kraju Warty (Wartheland). Odnalezione w ciągu kilkunastu miesięcy materialne ślady: ankiety rasowe, zdjęcia poddanych badaniom dorosłych, dzieci, były punktem wyjścia do skonstruowania instalacji w perspektywie zaplanowanej jesienią autorskiej wystawy w przestrzeni Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Drugi etap zaczęłam w zeszłym roku od realizacji stalowej modułowej konstrukcji. Obecnie finalizuję całość, tworząc wydruki zdjęć badanych pod względem rasy dzieci. Wobec odnalezienia w IPN wyjątkowo ciekawych archiwów, wybór i selekcja fotografii, jak i sposób ich prezentacji był dość trudną decyzją. W tym wypadku założyłam, że nie mam prawa do modyfikacji czy manipulacji wybranych portretów, jedynie poprzez przywołanie symboli czy ujawnienie ich jako materiału badawczego chcę przywołać ten trudny temat.
Projekt realizuję w ramach Programu Rezydencji Artystycznych CK Zamek w Poznaniu.

#zoom_na_muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸

 

print