Performance taneczny „Improwizacja Niezbędna”

18 maja 2024, wydarzenie w ramach Nocy Muzeów
Wystąpili: Barbara Przerwa, Małgorzata Kroplewska, Dagmara Patrycja Lea, Kamila Radka, Marcin Chumieja, Marcin Zaremba, Wojtek Grabalowski, Wlad Burlako
Improwizacja taneczna inspirowana wystawą „Bożenna Biskupska. Artystka i Budowla Możliwa” była zaproszeniem do reinterpretacji myśli towarzyszącej artystce podczas tworzenia Jednonogich i przełożenia języka sztuki na język ruchu. W trakcie działania performatywnego tancerze, zanurzając się we własnych emocjach i indywidualnej postaci, poszukiwali formy, znaku, a poprzez multiplikacje znaku człowieka wytyczali jego ślad. W przestrzeni pomiędzy pracami Bożenny Biskupskiej odbyło się rozwijające się w czasie odkrywanie formy, przeżywanie jej, reorganizacja i eksploracja ruchu. Performance był transformowaniem znaku w gest, powtarzaniem, budowaniem sekwencji, parafrazowaniem, autentycznym dziełem w procesie inspirowanym pracami z cykli „Wytyczanie obrazu O1”, „Rysunek rzeźby”, „Wytyczanie obrazu 343” i „Misterium czasu”.

Fot. S. Kluszczyński, J. Minh

■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print