Obraz Władysława Strzemińskiego na wystawie w Pawilonie Czterech Kopuł

Na wystawie stałej w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej od połowy marca można oglądać obraz Władysława Strzemińskiego Powidoki słońca. Kobieta w oknie (1948).

Fot. Fundacja Rodziny Staraków i Starak Collecton

Cykl „powidoków” jest efektem badań Strzemińskiego nad zjawiskami związanymi z fizjologią widzenia. Artysta eksperymentował, próbując oddać sposób, w jaki oko reaguje na różnorodne bodźce wizualne – na przykład pod wpływem jasnego światła siatkówka emituje do mózgu kontrastowy obraz, nawet gdy powieki są już zamknięte.

Strzemiński był nie tylko malarzem, ale także pedagogiem i teoretykiem sztuki. Jego prace eksplorowały aspekty wizualne, a także podkreślały znaczenie psychologicznego i fizjologicznego aspektu widzenia.

W 1958 roku, już po śmierci artysty, opublikowana została jego „Teoria widzenia”, gdzie rozwijał koncepcję świadomości wzrokowej, co stanowiło niezwykle ważny wkład w dziedzinę sztuki.

Dzieło Strzemińskiego trafia do naszych sal wystawowych w wyniku współpracy z Fundacją Rodziny Staraków i Starak Collecton. Jest to rezultat wymiany artystycznej – prezentowany będzie w zamian za wypożyczenie z naszego muzeum obrazu Andrzeja Wróblewskiego, który z kolei oglądać będzie można w Wenecji na wystawie „In the First Person”.

Wenecka wystawa Wróblewskiego to prestiżowe wydarzenie organizowane przez Fundację na zaproszenie kuratora tegorocznego 60. Biennale Adriano Pedrosa. Co ważne, prezentacja ta została włączona do oficjalnego programu towarzyszącego. Odbywać się będzie w słynnych historycznych przestrzeniach wystawienniczych Procuratie Vecchie przy pl. Świętego Marka od 20 kwietnia do 24 listopada 2024. Wymiana stanowi doskonały przykład współpracy kulturalnej na międzynarodowej scenie sztuki.

Z kolei w Pawilonie Czterech Kopuł obraz Powidoki słońca. Kobieta w oknie Władysława Strzemińskiego prezentowany jest w ramach wystawy stałej „Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku”. Zapraszam!

Jenka Minh, Dział Promocji i Komunikacji MNWr

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print