Obłęd ludu Dwurnika

Edward Dwurnik był artystą, który w swoich pracach nie posługiwał się aluzją, lecz oddawał rzeczywistość stanu wojennego i społeczne niepokoje w sposób niezwykle dosłowny. Energicznymi pociągnięciami pędzla i szarobłękitną kolorystyką podkreślał ekspresję i dramatyzm płynący z przedstawianych scen.

Przeglądając jego twórczość, można zobaczyć odbicie zmian i aktualnej dla jego czasów sytuacji politycznej. Dwurnik w 1981 roku zaczął tworzyć cykl obrazów, w których zawarł proroczą wizję wybuchu stanu wojennego w Polsce.

W jednej ze swoich monumentalnych kompozycji Obłęd ludu z 1982 roku ukazał dwie wzajemnie na siebie nacierające grupy: umundurowanych mężczyzn z karabinami i pistoletami oraz tłum protestujących z kijami, flagami i krzyżami.

Treści zawarte w pracach Dwurnika mają wymiar uniwersalny.

Sylwia Błachowicz, Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Narodowego we Wrocławiu

■ Zoom na muzeum – zapraszamy do lektury innych tekstów ➸

 

print