„Mowa ziemi” Bożenny Biskupskiej

Obchodzony 22 kwietnia Dzień Ziemi to świetny pretekst, by przybliżyć twórczość Bożenny Biskupskiej, bohaterki wystawy prezentowanej aktualnie w Pawilonie Czterech Kopuł.

Język, którym posługuje się artystka, przypomina „mowę ziemi”: formacji geologicznych, roślin, ciał żyjących istot i innych tworów natury. Pozwala jej on wytaczać obraz czasu i przestrzeni, w których rozgrywa się doświadczenie egzystencji.

Fot. Magdalena Lorek, Wojciech Rogowicz

Biskupska sięga po różnorodne środki wyrazu, ale niezależnie od stosowanej techniki poszczególne jej prace układają się w większą całość – w zakrojony na skalę życia projekt egzystencjalny, którym jest sztuka.

Monochromatyczne prace jej autorstwa tworzone są z wykorzystaniem naturalnych barw używanych materiałów. Znaki stawiane na papierze lub płótnie nazwać można notatką gestu, linie pozostawiane przez bezpośrednio wyciskaną z tuby farbę olejną na papier lub ślad pędzla zanurzonego w oleju – porządkują płaszczyznę, nasycając się wraz z upływem czasu, tworząc nieregularne brzegi rozrastającej się prostej linii gestu.

Artystkę fascynuje wykrywanie i dokumentowanie procesów przemian, jakie w stworzonych przez nią pracach dokonuje czas.

Jenka Minh, Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Narodowego we Wrocławiu

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print