Trwa modernizacja Panoramy Racławickiej

Muzeum jest zamknięte do 26 lipca 2021

Nowa aranżacja holu wejściowego, mapping i pokaz multimedialny w małej rotundzie, różnorodne ścieżki narracyjne dostosowane do zainteresowań odbiorców w dużej rotundzie – to niektóre ze zmian, jakie nastąpią podczas modernizacji budynków Muzeum „Panorama Racławicka”. Największy w historii tej placówki remont rozpocznie się 4 sierpnia 2020 i zakończy w III kwartale 2021. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Projekt „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III” to największe z dotychczasowych przedsięwzięć inwestycyjnych towarzyszących ekspozycji we Wrocławiu słynnego dzieła Jana Styki i Wojciecha Kossaka.
Podczas trwających osiem miesięcy prac całkowicie przearanżowana zostanie przestrzeń holu wejściowego: powstanie sklep muzealny nawiązujący w swojej stylistyce do księgarń w Pawilonie Czterech Kopuł i gmachu głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu, zmienione zostanie usytuowanie i wygląd kas. Komunikacja zostanie w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nowy charakter otrzyma mała rotunda, w której w formie mappingu na przestrzennej makiecie prezentowany będzie przebieg bitwy pod Racławicami. Na panoramicznie zaaranżowanym ciągu naściennych ekranów wyświetlana będzie prezentacja multimedialna przybliżająca postać Tadeusza Kościuszki i innych bohaterów bitwy, a także historię powstawania słynnego obrazu.
W dużej rotundzie będzie można wysłuchać nie tylko komentarza znanego widzom do tej pory. Przygotowanych zostanie kilka nowych ścieżek zwiedzania, powstanie m.in. specjalny komentarz dla dzieci.

Część planowanych prac związana będzie z zapewnieniem bezpieczeństwa Muzeum „Panorama Racławicka” i dostosowania go do obowiązujących przepisów. System stałych urządzeń gaśniczych chroniących płótno zostanie wymieniony na instalację zraszaczową wykorzystującą wysokociśnieniową mgłę wodną. Zainstalowany zostanie nowy system sygnalizacji przeciwpożarowej i nowe oświetlenie awaryjne, zapewniając bezpieczeństwo gościom i pracownikom. Modernizacja systemu kamer zapewni nadzór nad całym Muzeum „Panorama Racławicka”.
Funkcjonalność budynku poprawi także modernizacja instalacji CO, elektrycznych, wentylacyjnych i sieci okablowania strukturalnego. Gruntownemu remontowi i przebudowie poddane zostaną sanitariaty.

Wszystkie planowane prace odbywać się będą pod czujnym okiem konserwatorów zabytków – zarówno tych z urzędu (budynek wpisany jest do Rejestru Zabytków Województwa Dolnośląskiego), jak i tych, którzy wchodzą w skład wybranego zespołu realizującego prace budowlane i konserwatorskie w Muzeum „Panorama Racławicka”, a wreszcie i konserwatorów zatrudnionych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.
Dzięki pracom modernizacyjnym przyjemność i komfort oglądania Panoramy Racławickiej będą większe niż kiedykolwiek wcześniej.


Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski:

Być we Wrocławiu i nie zobaczyć Panoramy Racławickiej – to taki sam grzech, jak dotrzeć do Krakowa i nie wspiąć się na Wawel, trafić do Rzymu i nie zachwycić się Fontanną di Trevi, dojechać do Wenecji i zrezygnować z wizyty na Placu św. Marka, obyć się w Paryżu bez oglądania Luwru i Łuku Triumfalnego, a z Kopenhagi wyjechać bez rzucenia okiem na Mała Syrenkę czy odwiedzenia Christianii.

Podobnego błędu w przypadku Wrocławia nie popełniło już blisko 11 milionów tych, którzy w ciągu ostatnich 35 lat przekroczyli próg Muzeum „Panorama Racławicka” Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu. I nie żałowali! Z „seansu w Panoramie” zwiedzający wychodzili zachwyceni – i wracali nierzadko wielokrotnie, zabierając ze sobą rodzinę czy przyjaciół. Bo jest coś niezwykłego, fascynującego w tym monumentalnym obrazie. Coś, co sprawia, że człowiek ulega tej fantastycznej iluzji, że czuje się wręcz uczestnikiem jakże ważnych dla nas wydarzeń historycznych, że wzrasta w nim poczucie patriotycznej dumy.

Aby to trwało dalej, abyśmy mogli cieszyć się z obcowania z tą niezwykłą kreacją Jana Styki i Wojciecha Kossaka, wymagane jest ustawiczne dbanie nie tylko o sam obraz (on jest w stanie doskonałym), ale także o miejsce, w którym jest prezentowany. Wraz z początkiem sierpnia tego roku rozpoczynamy III etap modernizacji Muzeum „Panorama Racławicka”. Unowocześnimy budynek po to, by przyjemność, dostępność, bogactwo treści, które głosi to dzieło, były jeszcze większe. Na miarę naszych czasów, na miarę ogromnego uznania, jakim darzymy tę jakże ważną dla nas, dla naszej historii i sztuki prezentację triumfu. Wielkiego zwycięstwa Polaków i powodu do dumy.

Zapraszam Państwa ponownie do Muzeum „Panorama Racławicka” w trzecim kwartale 2021 r.


Projekt „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Wartość dotacji uzyskanej z funduszy europejskich wynosi 18.227.184,57 zł.
Wkład własny zapewniony przez:
– Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 5.298.362,20 zł
– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: 4.868.998,70 zł
Wartość całkowita projektu: 29.022.817,40 zł.

Więcej o projekcie ➸

logotypy UE, Ministerstwa Kultury oraz Urzędu Marszałkowskiego

 

print