Maria Jarema

„Którędy po sztukę”, odc. 58
TVP KULTURA: Maria Jarema była współzałożycielką Grupy Krakowskiej. Rzeźbiarka, malarka, scenograf. Współpracowała blisko z Tadeuszem Kantorem i Cricot 2. Przed wybuchem II wojny światowej zajmowała się głównie rzeźbą, którą po wojnie porzuciła dla malarstwa. Najwybitniejsze dzieła malarskie Jaremy powstały zaledwie w ciągu kilku lat poprzedzających przedwczesną śmierć – były to cykle monotypii.

■ Więcej filmów ➸

 

print