„M” jak muzeum. „M” jak Wrocław.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu wprowadza nowy System Identyfikacji Wizualnej

„M” jak muzeum. „M” jak Wrocław – Muzeum Narodowe we Wrocławiu wprowadza nową identyfikację wizualną. Jej autorem jest Marian Misiak – zwycięzca konkursu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

Na konkurs ogłoszony w lipcu 2015 r. wpłynęło 164 propozycji, z których do II etapu zakwalifikowano 5 studiów graficznych z całej Polski.  O wyborze propozycji wrocławskiego designera Mariana Misiaka zdecydowała siła wizualnego przekazu. Wyrazista a zarazem dostosowana do charakteru muzeum nowa forma graficzna znaku i towarzyszących mu materiałów to główne cechy zwycięskiego projektu. Jeden mocny znak dla czterech oddziałów Muzeum Narodowego ma uprościć komunikat o strukturze instytucji, zapewnić spójność materiałów wizualnych oraz ułatwić odbiorcom identyfikację oddziałów muzeum w przestrzeni miasta. Oszczędny, a przede wszystkim zupełnie nowy dla muzeum język wizualny to klucz do opowiadania o wielowiekowej kolekcji MNWr i sposób na dotarcie do współczesnego widza. Muzeum ma ambicję kształtowania gustów i kreowania trendów, na co dzień oferując obcowanie z pięknem – misja muzeum znajduje odzwierciedlenie również w identyfikacji wizualnej.

Zwycięska propozycja wyróżnia się czytelnym, oryginalnym i wyrazistym designem. W wybranym znaku udało się uchwycić specyfikę Muzeum Narodowego we Wrocławiu i atmosferę Wrocławia – uważa Dawid Korzekwa, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

Proces wdrażania nowej identyfikacji rozpoczął się w czerwcu 2016 i jest powiązany z kampanią promującą Pawilon Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki Współczesnej – nowy oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

To szczególny moment. Dojrzeliśmy bowiem do tego, aby to, co do tej pory było wizytówką naszego muzeum – trzy różne znaki graficzne, trzy odmienne logotypy – zastąpić jednym, klarownym, prostym, acz wyrazistym przekazem graficznym –wyjaśnia Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Nieprzypadkowo odbywa się to w momencie, kiedy jesteśmy w przededniu otwarcia czwartego, nowego naszego oddziału – Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł.  Rzeczywiście, od tej chwili będziemy naszych gości, widzów, turystów kusić propozycją „do czterech razy sztuka”. Cztery oddziały, niezwykłe bogactwo naszych zbiorów, ciekawe i liczne wystawy przygotowane przez jakże kompetentnych pracowników i jeden, jakże symboliczny i zapadający w pamięci znak graficzny. O to nam właśnie chodziło i to życzenie oraz oczekiwanie spełnił ku naszemu zadowoleniu Marian Misiak. Jego propozycję identyfikacji wizualnej wybraliśmy, jego pomysł nas urzekł i nas cieszy.

Nowe logo – litera “M” będąca odwróceniem litery “W” – nawiązuje do elementu miejskiego herbu.

Marian Misiak zaproponował nam wizualną grę literą W i M pokazując jak oryginalnie wpisuje się ona w historyczny kontekst – mówi Barbara Banaś, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Z jednej bowiem strony mamy znak identyfikujący miasto Wrocław, monogram W, z drugiej zaś M jak muzeum, instytucję, która z miastem winna pozostawać w żywej relacji, bowiem jest depozytariuszem najrozmaitszych artefaktów dokumentujących niezwykłe losy Wrocławia.

Znak zaprojektowany przez Mariana Misiaka wybrany z kilku złożonych przez niego w konkursie propozycji zyskał jednogłośną aprobatę naszego jury. Nowy system komunikacji wizualnej ma na celu stworzenie jednoznacznego komunikatu, że pod szyldem Muzeum Narodowego we Wrocławiu działają cztery oddziały rozlokowane w różnych częściach miasta. Ostatnim z nich jest czekający właśnie na swoich pierwszych gości Pawilon Czterech Kopuł, siedziba Muzeum Sztuki Współczesnej, który otworzy swe podwoje 26 czerwca.

System identyfikacji wizualnej to, oprócz znaku, również zasady działania, które nie zamykają się w sztywnej ramie, ale zakładają dynamikę i zmienność kompozycji.

Elementy systemu mogą występować w układzie horyzontalnym i wertykalnym – tłumaczy Marian Misiak.  Analogicznie, miejsce znaku graficznego jest ruchome, dopasowuje się do zastosowanego układu. Białe pole ochronne wyraźnie eksponuje znak i oddziela go od reszty za pomocą subtelnej, lecz stanowczej linii prowadzonej zawsze w połowie formatu. Kluczowym elementem identyfikacji jest typografia. Fontami systemowymi są kroje: Dia Grotesk ( inspirowany wczesnymi groteskami z początku XX w, nawiązujący do estetyki i okresu powstania Pawilonu Czterech Kopuł) i krój szeryfowy Janus (posiadający kursywę zwróconą w prawo jak i w lewo), który będzie używany do składu publikacji książkowych. Obydwa kroje pisma mają swoją prapremierę w identyfikacji Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Projekt systemu informacji wizualnej:

Marian Misiak, współpraca Kalina Zatorska, Łukasz Nawrocki

Projekt krojów pism: Marian Misiak, współpraca Damian Langosz

Marian Misiak, autor systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu, to wrocławski projektant graficzny, typograf, publicysta. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim i projektowanie krojów pism na Wydziale Typografii i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie w Reading (Wielka Brytania). Pracował w Londyńskim Researchstudio Neville’a Brody’ego. Zajmuje się typografią multiskryptową, projektowaniem krojów pism i badaniem kultury wizualnej. Mieszka we Wrocławiu na Karłowicach.

Regulamin konkursu STGU na SIW Muzeum Narodowego we Wrocławiu

print