„Kulturalnie pytam” – podcasty Joanny Mielewczyk, odc. 3

link do anchorlink do soundcloudCzy rzeczy mówią o ludziach? Jaką historię opowiadają o terenach, z których zostały przywiezione? Co na Ziemie Zachodnie po wojnie zabrano, a co w domach dawnych mieszkańców zastano?

↡ POSŁUCHAJ: Joanna Mielewczyk rozmawia z Martą Derejczyk o wystawie „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość” w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy oraz do wzięcia udziału w zabawie na profilu FB Muzeum Etnograficznego.
Nagrodą dla zwycięzców będzie kameralne oprowadzanie po Muzeum oraz publikacja poświęcona zbiorom Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu.

Oto pytania:
1. Jaki tytuł nosi wystawa stała w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu?
2. Jakie buty noszono na Polesiu?
3. Jaką nazwę nosiły na Dolnym Śląsku spotkania przy wspólnym przędzeniu?
4. Jakie instrumenty muzyczne przywiezione z Bałkanów można zobaczyć w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu?
5. Jakie sposoby ozdabiania tkanin były modne na Dolnym Śląsku?

Pięć osób, które lubią profil Muzeum Etnograficznego na Facebooku i polubią post z podcastem oraz jako pierwsze odpowiedzą poprawnie na powyższe pytania, będzie mogło wziąć udział w oprowadzaniu w sobotę 29 maja o godz. 12.00, otrzyma także „Informator – Muzeum Etnograficzne”. Odpowiedzi należy przesłać na adres: konkurs@mnwr.pl do środy 12 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 13 maja 2021. 


Wystawa „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość” poświęcona jest kulturze i historii ludności, która zamieszkiwała tereny Dolnego Śląska przed rokiem 1945, oraz pokazuje powojenne losy osadników, przybyłych tu z różnych stron Polski i świata. Na ekspozycji zestawione zostały dwa wizerunki dolnośląskiej kultury ludowej: w miarę stabilnej, choć niejednorodnej, dziewiętnastowiecznej, oraz z pierwszych lat powojennych, będącej mozaiką – nakładających się na tamtą – tradycji grup osadniczych.

Z prezentowanych zabytków ilustrujących dawną dolnośląską kulturę tradycyjną wyłania się obraz wsi pozostającej w bliskich związkach z miastem, wsi, do której przenikają już liczne wytwory pochodzenia fabrycznego. Wnętrze izby, zaaranżowane jednak w sposób nie będący próbą wiernej rekonstrukcji, wypełnione jest doskonale wykonanymi zdobionymi meblami. Są to nie tylko szafa, kredens, stół, skrzynia, zydle, ale też kołyska i łoże.

Podcasty wysłuchać można na: Anchor  |  Spotify  |  SoundCloud
Autor: Joanna Mielewczyk  |  Rozmówca: Marta Derejczyk  |  Muzyka: Serge Quadrado, Mafia
Podcasty na Anchor by Spotify ➸
Podcasty na SoundCloud ➸

■ Cykl „Kulturalnie pytam” ➸

 

print